Dodání zdarma z 300,00 zł
Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů správce představují informace týkající se zpracování osobních údajů a další informací o uživatelích webových stránek www.dedra.pl (dále jen „Webové stránky“). V těchto zásadách ochrany osobních údajů správce současně zahrnul všechny informace, které by subjekty údajů měly získat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (Úř. věst. EU. L. z roku 2016, č. 119, str. 1 v platném znění) (dále jen: „GDPR“).

Vyhrazujeme si právo na změnu těchto Zásad ochrany osobních údajů, zejména z důvodu změny zákona, technologie nebo způsobu fungování Webových stránek. Aktuální text Zásad ochrany osobních údajů najdete vždy na Webových stránkách.

I Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je DEDRA-EXIM Sp. z o.o. se sídlem Pruszków, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Polsko, zapsaná v obchodním rejstříku Národních soudního rejstříku pod číslem KRS 0000062517, vedeným Okresním soudem pro hl. m. Varšavu, XIV oddělení národního soudního rejstříku, NIP: PL5270204933

II Účel a doba uchovávání údajů

Za účelem poskytování služby Webových stránek zpracovává poskytovatel služeb informace o zařízení uživatele, aby zajistil správné fungování služeb: IP adresa počítače, informace obsažené v souborech cookies nebo jiných podobných technologiích, údaje o relaci, údaje webového prohlížeče, údaje o zařízení, údaje o aktivitě na Webových stránkách, včetně jednotlivých podstránek;

Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR v souvislosti se souhlasem s používáním určitých souborů cookies nebo jiných podobných technologií, vyjádřených příslušným nastavením webového prohlížeče v souladu se zákonem.

Jako uživatel Webových stránek můžete kdykoli přestat poskytovat tyto informace na Webové stránce odstraněním souborů cookies uložených ve Vašem koncovém zařízení Webovou stránkou. To provedete změnou nastavení aktuálně používaného webového prohlížeče.

Můžete rovněž nakonfigurovat webový prohlížeč tak, aby blokoval instalaci souborů cookies pro konkrétní, Vámi vybrané webové stránky, nebo pro všechny webové stránky. Toto nastavení může mít za následek ztrátu některých funkcí Webové stránky, které vyžadují instalaci souborů cookies.

Vaše údaje nebudou zpracovány automatizovaným způsobem, a to ani ve formě profilování.

III Příjemci údajů

Osobní údaje obsažené v online kontaktním formuláři mohou být zpřístupněny subjektům zpracovávajícím údaje ve prospěch správce na základě písemné smlouvy, pověřené zpracováním osobních údajů, poskytováním hostingu nebo služeb obsluhy webových stránek, obsluhy IT.

Webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu návštěvnosti webových stránek poskytovanou společností Google, Inc. (“Google”). Informace generované souborem cookies o používání Webových stránek uživatelem (včetně jeho IP adresy) budou předány společnosti Google a uloženy na jejich serverech ve Spojených státech. Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho používání Webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti webových stránek pro operátory webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu. Používáním Webové stránky uživatel souhlasí se zpracováním svých údajů společností Google způsobem a pro výše uvedené účely. 

IV Práva subjektu údajů

Každý subjekt údajů má právo:

1) přístupu - získat potvrzení od správce, zda zpracovává jeho osobní údaje. Jsou-li údaje o osobě zpracovávány, je oprávněna získat k nim přístup a získat následující informace: o účelu zpracování, kategorií osobních údajů, příjemcích nebo kategorií příjemců, kterým byly nebo budou údaje zpřístupněny, o době uchovávání údajů nebo o kritériích pro jejich určení, o právu požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů a vznést námitku proti takovému zpracování (čl. 15 GDPR); 2) obdržet kopii údajů - získat kopii údajů, které jsou předmětem zpracování, přičemž první kopie je bezplatná a za následné kopie může správce požadovat přiměřený poplatek, vyplývající z administrativních nákladů (čl. 15 odst. 3 GDPR); 3) opravy - požadovat opravu osobních údajů, které se jej týkají, které jsou nesprávné nebo doplnění neúplných údajů (čl. 16 GDPR); 4) odstranění údajů - požadovat vymazání jeho osobních údajů, pokud správce již nemá právní základ pro jejich zpracování nebo pokud údaje pro účely zpracování již nejsou nezbytné (čl. 17 GDPR); 5) omezení zpracování - požadovat omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR), jestliže: a) subjekt údajů zpochybňuje správnost osobních údajů - po dobu, která správci umožní zkontrolovat správnost těchto údajů, b) zpracování je nezákonné a subjekt údajů je proti jejich odstranění a požaduje, aby bylo jejich použití omezeno, c) správce již tyto údaje nepotřebuje, ale subjekt údajů je potřebuje k určení, uplatnění nebo obhajobě nároků, d) subjekt údajů vznesl proti zpracování námitky - dokud není určeno, zda legitimní důvody správce mají přednost před námitkami subjektu údajů; 6) přenesení údajů - obdržet ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu osobní údaje, které se jej týkají, které poskytl správci, a požádat o zaslání údajů jinému správci, pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů nebo smlouvy s ním uzavřené, a pokud jsou tyto údaje zpracovávány automatizovaným způsobem (čl. 20 GDPR); 7) námitky - vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro legitimní účely správce z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací, včetně profilování. Správce poté vyhodnotí existenci oprávněných legitimních důvodů pro zpracování, nadřazených zájmům, právům a svobodám subjektů údajů, nebo důvodů pro zjišťování, uplatnění nebo obranu nároků. Pokud jsou v souladu s vyhodnocením zájmy subjektu údajů důležitější než zájmy správce, je správce povinen zastavit zpracování údajů pro tyto účely (čl. 21 GDPR);

  1. Pro uplatnění výše uvedených práv by měl subjekt údajů kontaktovat správce na e-mailové adrese: daneosobowe@dedra.pl a informovat jej, jaká práva a do jaké míry chce uplatnit.

V Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo podat stížnost orgánu dozoru, jímž je v Polsku Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě, ul. Stawki 2, Polsko, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; +48 22 531 03 00.

Záleží nám na vašem soukromí

Naše webové stránky spolu s našimi důvěryhodnými partnery zpracovávají vaše osobní údaje shromážděné online, např. IP adresu vašeho zařízení a informace zaznamenané pomocí technologií sledování a ukládání, jako jsou soubory cookie, webové majáky nebo jiné podobné technologie.

Soubory cookie se používají k poskytování služeb v souladu se Zásadami ochrany osobních, údajů, jakož i k analytickým a marketingovým účelům a k přizpůsobení obsahu vašim preferencím a zájmům, včetně zobrazování personalizovaného obsahu (reklamy) a pro správné fungování webových stránek. Podmínky ukládání nebo přístupu k souborům cookie můžete nastavit ve svém prohlížeči.

Kliknutím na tlačítko "SOUHLASÍM, CHCI JÍT NA STRÁNKY" souhlasíte s používáním souborů cookie podle nastavení vašeho prohlížeče a s přizpůsobením obsahu našich webových stránek vašim preferencím, jakož i pro statistické a marketingové účely, včetně zobrazování personalizovaného obsahu (reklamy). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vymazáním souborů cookie ze svého prohlížeče z příslušného koncového zařízení.

Pokud kliknete na "NESOUHLASÍM". - nebudete mít přístup k Webovým stránkám.

I DO NOT AGREE
I AGREE, I WANT TO GO TO THE WEBSITE
pixel