Dodání zdarma z 300,00 zł
Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu

FAQ

Produktová podpora - STŘÍKACÍ PISTOLE
1. Lze stříkací pistoli použít k penetraci stěny?

Ano, stříkací pistole model DED7421 a 7423 jsou uzpůsobeny k penetraci stěn. 

2. Lze pistoli použít na fasádní barvy?

2.1. Ne, stříkací pistole model DED7421 a DED7423 nejsou určeny k použití s fasádními barvami.

2.2. Pistole mají příliš nízký pracovní tlak, aby bylo možné správně nanést fasádní barvu.

2.3. Na fasádní barvy je minimální doporučovaná velikost trysky 0,023“, pistole DED7421 a DED7423 jsou uzpůsobeny k práci maximálně s tryskou 0,021“.  

3. Lze pistole DED7421 a DED7423 používat s epoxidovými barvami, na bázi rozpouštědla, chlorkaučukové, laky na bázi rozpouštědla?

Ne, tyto pistole nejsou určeny k práci s barvami na bázi rozpouštědel.

V konstrukci čerpadla zařízení je použito těsnění z materiálů, které se mohou pod vlivem rozpouštědel, tj. nitro, rozpustit nebo poškodit.

Produktová podpora - TLAKOVÁ MYČKA1. Myčka neodebírá prostředek z nádobky. Co dělat?

1.1. Model DED8821: Aby byl prostředek podáván společně s proudem vody, je třeba použít násadec s regulovanou tryskou. Následně šedou koncovku násadce nastavit v souladu se schématem, který je na něm umístěn, otočit vpravo za účelem dosažení nízkého tlaku proudu vody.

1.2. Model DED8822: Aby byl prostředek podáván společně s proudem vody, je třeba použít násadec s regulovanou tryskou. Následně plastovou koncovku násadce posunout směrem od sebe za účelem dosažení nízkého tlaku proudu vody. Navíc lze voličem, který se nachází na předním panelu pláště, regulovat množství podávaného prostředku.  

2. Jaká může být maximální teplota vody přiváděné do tlakové myčky?

Maximální teplota vody činí 50 °C.  

3. Mohou tlakové myčky DEDRA pracovat jako čerpadlo k odsátí vody?

Konstrukce myčky takové použití nepředpokládá.

Čerpadlo použité v myčce není schopno samočinně nasát vodu.

Myčka musí být při práci připojena k tekoucí vodě.

Maximální tlak vody na přívodu do myčky činí 12 bar.

Produktová podpora - PLYNOVÉ OHŘÍVAČE1. Po puštění tlačítka přívodu plynu zhasne plamen. Co dělat?

Tlačítko přívodu plynu je nutné přidržet přibližně 5-10 sekund, pokud po této době plamen v ohřívači zhasne, je nutné zkontrolovat, zda se v lahvi nachází plyn, příčinou může být také poškození nebo nesprávná funkce plynového ventilu - v takovém případě je nutné ohřívač odevzdat do servisu firmy DEDRA.

2. Lze ohřívače DEDRA připojit k zemnímu plynu?

Ne, plynové ohřívače DEDRA jsou uzpůsobeny výhradně ke spalování propan-butanu LPG.

Použití ohřívače se zemním plynem je zakázáno.

Produktová podpora - OLEJOVÉ OHŘÍVAČE1. Kde lze používat olejové ohřívače bez odvodu spalin?

Olejový ohřívač je zařízení určené k provozu výhradně v prostředí s dobře fungující ventilací. Slouží k ohřevu nebytových prostor, jako dílny, garáže, atd. Je určen k použití jako dodatečný zdroj tepla, nesmí být hlavním zdrojem tepla. 

2. Ohřívač nefunguje, na displeji je zobrazena chyba „E1“, co to znamená?

Zobrazení komunikátu „E1“ signalizuje poruchu související se systémem přívodu paliva.

Příliš nízký tlak vzduchu - je třeba seřídit tlak pomocí regulačního šroubu, který se nachází na plášti čerpadla.

Příliš nízká hladina paliva - doplnit palivovou nádrž.

Znečištěné vzduchové filtry - vyčistit vzduchové filtry.

3. Ohřívač DED9950 nefunguje, při spouštění chvíli kouří a vypíná se. Co dělat?

Bílý kouř unikající ze spalovací komory svědčí o nesprávné proporci směsi vzduchu a paliva, které se nezapaluje.

Je nutné zkontrolovat, zda nejsou vzduchové filtry nadměrně znečištěny a zda palivová tryska není znečištěná nebo ucpaná.

4. Jak dlouhý odvodní komín spalin může být připojen k ohřívači DEDRA?

K ohřívačům DED9955TK a DED9956TK lze připojit vedení (trubku) k přímému odvodu spalin. Trubku o průměru 120 mm pro model DED9955TK a 150 cm pro model DED9956TK, mající příslušné technické a tepelné parametry, nasunout na komín ohřívače, mezi komín a odvodní trubku spalin použít přerušovač tahu dodaný s ohřívačem. Otvory přerušovače tahu nesmí být zakryty. U ohřívače s namontovaným odvodem spalin nesmí maximální délka vedení překračovat 4 metry.

Produktová podpora - SVÁŘEČKY1. Jsou svářečky DEDRA uzpůsobeny k práci s proudovými generátory?

Ano, svářečky DEDRA jsou uzpůsobeny k napájení pomocí proudového generátoru (min. 10 kVA), s výjimkou jsou transformátorové svářečky.

2. Jaká by měla být použita pojistka v domácí síti, aby bylo možné bezpečně pracovat se svářečkou?

Instalace napájení svářečky musí být zhotovena měděným kabelem s minimálním průměrem 3 x 2,5 mm2, musí být vedena nejméně od pojistky 16 A (např. proudová pojistka série S300 (C)), za předpokladu, že zařízení bude připojeno jako jediné do obvodu napájení, a musí splňovat předpisy bezpečnosti použití. Nezapínejte a nepoužívejte svářečku, pokud napájecí síť nemá ochranný kabel.

3. Kde mohu zkontrolovat pracovní cyklus svářečky?

Tabulka nastavení a cyklu práce se nachází na zadním panelu zařízení.

Legenda: X - Pracovní cyklus l - Jmenovitý proud svařování U - Napětí ve stavu zatížení

Předpokládá se, že čas plného pracovního cyklu činí 10 minut (například: X = 60% znamená, že zatížení trvá 6 minut a po cyklu následuje 4minutová přestávka).

Produktová podpora - PROUDOVÝ GENERÁTOR1. Jsou proudové generátory vybaveny systémem AVR?

Ano, všechny nabízené modely proudových generátorů jsou vybaveny systémem AVR (automatic voltage regulation).

Je to systém podporující udržení správného výstupního napětí proudového generátoru.

2. Mají agregáty v proudových generátorech měděné vinutí?

Ano, v modelech DEGB3600K, DEGB6500K a DEGB7503K jsou použity agregáty s vinutím zhotoveným z mědi.

3. Jaký minimální výkon by měl mít proudový generátor, aby bylo možné napájet svářečku 200 A?

Proudový generátor by měl mít jmenovitý výkon 10 kVA.

Použití generátorů s nižším výkonem znemožní použití svářečky v plném rozsahu proudového nastavení.

pixel