Brezplačna dostava s spletne strani 300,00 zł
Shranite na nakupovalni seznam
Ustvarjanje novega nakupovalnega seznama

Politika zasebnosti

Politika zasebnosti upravljavca je informacija o obdelavi osebnih podatkov in drugih informacij v zvezi z uporabniki spletnega mesta www.dedra.pl (v nadaljevanju "spletno mesto"). Upravljavec je v to politiko zasebnosti hkrati vključil vse informacije, ki bi jih morali posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, prejeti v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL EU L. 2016, št. 119, str. 1, z vsemi spremembami) (v nadaljevanju: "RODO").

Pridržujemo si pravico do spremembe tega pravilnika o zasebnosti, zlasti zaradi sprememb zakonodaje, tehnologije ali načina delovanja spletnega mesta. Aktualno besedilo pravilnika o zasebnosti je vedno na voljo na spletnem mestu.

Skrbnik podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je družba DEDRA-EXIM sp. z o.o. s sedežem v Pruszkowu, Ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, vpisana v register podjetnikov državnega sodnega registra pod št. KRS 0000062517, ki ga vodi Okrožno sodišče za glavno mesto Varšavo, XIV oddelek državnega sodnega registra , NIP: 5270204933

II Cilji in obdobje hrambe podatkov

Za zagotavljanje storitev spletnega mesta ponudnik storitev obdeluje podatke o uporabnikovi napravi, da bi zagotovil pravilno delovanje storitev: naslov IP računalnika, informacije v piškotkih ali drugih podobnih tehnologijah, podatke o seji, podatke o brskalniku, podatke o napravi, podatke o dejavnosti na spletnem mestu, tudi na posameznih podstraneh;

Ti podatki se obdelujejo v skladu s členom 6(1)(a) RODO v povezavi z vašim soglasjem za uporabo določenih piškotkov ali drugih podobnih tehnologij, izraženim z ustreznimi nastavitvami vašega brskalnika v skladu z zakonom.

Kot uporabnik spletnega mesta lahko kadar koli prenehate zagotavljati te informacije spletnemu mestu, tako da izbrišete piškotke, ki jih je spletno mesto shranilo na vašo terminalsko opremo. V ta namen morate spremeniti nastavitve trenutnega spletnega brskalnika.

Svoj brskalnik lahko nastavite tudi tako, da blokira namestitev piškotkov za določena spletna mesta po vaši izbiri ali za vsa spletna mesta. Takšne nastavitve lahko povzročijo izgubo nekaterih funkcij spletnega mesta, ki zahtevajo namestitev piškotkov.

Vaši podatki se ne bodo obdelovali z avtomatiziranimi sredstvi, vključno z oblikovanjem profilov.

III Prejemniki podatkov

Osebni podatki iz spletnega kontaktnega obrazca se lahko razkrijejo le subjektom, ki za upravljavca obdelujejo podatke na podlagi pisne pogodbe o prenosu obdelave osebnih podatkov, ki zagotavljajo storitve gostovanja ali vzdrževanja spletnega mesta ter podporo IT.

Spletno mesto uporablja Google Analytics, storitev za analizo spletnega občinstva, ki jo zagotavlja Google, Inc. ("Google"). Informacije, ki jih piškotek ustvari o vaši uporabi spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP), Google posreduje in shrani na strežnikih v Združenih državah Amerike. Google bo te podatke uporabil za ocenjevanje vaše uporabe spletnega mesta, pripravo poročil o prometu na spletnem mestu za upravljavce spletnih mest in zagotavljanje drugih storitev, povezanih s prometom na spletnem mestu in uporabo interneta. Z uporabo spletnega mesta soglašate, da Google obdeluje vaše podatke na zgoraj opisan način in za zgoraj navedene namene.

IV Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:
1) dostop - da od upravljavca pridobi potrditev, ali se njegovi osebni podatki obdelujejo. Če se obdelujejo podatki o osebi, ima ta pravico do dostopa do njih in do naslednjih informacij: o namenih obdelave, kategorijah osebnih podatkov, prejemnikih ali kategorijah prejemnikov, katerim so bili ali bodo podatki razkriti, obdobju hrambe podatkov ali merilih za njihovo določitev, pravici posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da zahteva popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov in da ugovarja taki obdelavi (člen 15 RODO);
2) pridobitev kopije podatkov - pridobitev kopije podatkov, ki se obdelujejo, pri čemer je prva kopija brezplačna, za naslednje kopije pa lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino na podlagi upravnih stroškov (člen 15(3) RODO);
3) do popravka - da zahteva popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim ali dopolnitev nepopolnih podatkov (člen 16 RODO);
4) do izbrisa - zahtevati izbris svojih osebnih podatkov, če upravljavec nima več pravne podlage za obdelavo ali podatki niso več potrebni za namene obdelave (člen 17 RODO);
5) do omejitve obdelave zahtevajte omejitev obdelave osebnih podatkov (člen 18 RODO), kadar:
a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izpodbija točnost osebnih podatkov - za obdobje, ki upravljavcu omogoča, da preveri točnost osebnih podatkov,
b) obdelava je nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja izbrisu podatkov z zahtevo po omejitvi uporabe podatkov,
c) upravljavec podatkov ne potrebuje več, vendar jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo zahtevka,
d) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je ugovarjal obdelavi - dokler se ne ugotovi, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi ugovora posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;
6) do prenosljivosti podatkov - da v strukturirani, splošno uporabljani strojno berljivi obliki prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, in da zahteva, da se ti podatki pošljejo drugemu upravljavcu, kadar se podatki obdelujejo na podlagi privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali pogodbe, sklenjene z njim, in kadar se podatki obdelujejo z avtomatiziranimi sredstvi (člen 20 zakona o varstvu podatkov);
7) ugovarjanje - ugovarjanje obdelavi osebnih podatkov za zakonite namene upravljavca iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, vključno z oblikovanjem profilov. Upravljavec nato oceni obstoj veljavnih zakonitih razlogov za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali razlogi za uveljavljanje, uveljavljanje ali obrambo zahtevkov. Če na podlagi ocene interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, prevladajo nad interesi upravljavca, bo moral upravljavec prenehati z obdelavo za te namene (člen 21 RODO);
Da bi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljal zgoraj navedene pravice, se mora obrniti na upravljavca na naslovu: daneosobowe@dedra.pl in ga obvestite o tem, katero pravico in v kakšnem obsegu želi uveljavljati.
V Predsednik organa za varstvo podatkov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do pritožbe pri nadzornem organu, ki je na Poljskem predsednik Urada za varstvo osebnih podatkov s sedežem v Varšavi, ulica Stawki 2, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; (22) 531 03 00.

pixel