Nemokamas pristatymas iš 300,00 zł
Išsaugoti pirkinių sąraše
Sukurti naują pirkinių sąrašą

FAQ

Parama produktams - DAŽYMO AGREGATAS1. Ar dažymo agregatais galima gruntuoti sienas?

Taip, dažymo agregatai modelis DED7421 o taip pat 7423 yra pritaikyti sienų gruntavimui. 

2. Ar agregatus galima naudoti su fasadų dažais?

2.1. Ne, dažymo agregatai modeliai DED7421 ir DED7423 nėra numatoma naudoti su fasadų dažais.

2.2. Agregatai turi per mažą darbinį slėgį, kad galima būtų taisyklingai tepti fasadų dažus.

2.3. Fasadų dažams minimalus rekomenduojamas purkštuko dydis yra 0,023”, agregatai DED7421 ir DED7423 yra pritaikyti darbui maksimaliai su purkštuku 0,021”.  

3. Ar DED7421 ir DED7423 galima naudoti su epoksidiniais dažais, tirpiklio pagrindu, chlorkaučiuko, lakais tirpiklio pagrindu?

Ne, agregatai nėra pritaikyti darbui su dažais tirpiklių pagrindu.

Prietaiso siurblio konstrukcijoje yra panaudoti tarpikliai, atlikti iš medžiagų, kurie gali būti pažeisti, ištirpinti dėl tirpiklių t. y. nitro poveikio.

Parama produktams - PLOVYKLA1. Plovykla neima ploviklio iš rezervuaro. Ką daryti?

1.1. Modelis DED8821: Jeigu ploviklis būtų imamas kartu su vandens šaltiniu reikia panaudoti ietį su reguliuojamu purkštuku Po to pilką ieties antgalį reikia pakeisti pagal patalpintą ant jo piešinio, pasukant į dešinę, kad gauti vandens srauto žemą lygį.

1.2. Modelis DED8822: Jeigu ploviklis būtų imamas kartu su vandens šaltiniu reikia panaudoti ietį su reguliuojamu purkštuku Po to plastikinį ieties antgalį reikia perstumti kryptimi į save, kad pasiekti žemą vandens srauto slėgį. Papildomai rankena, esančia priekiniame korpuso panelyje galima reguliuoti tiekiamo ploviklio kiekį.  

2. Kokia gali būti vandens maksimali temperatūra, maitinanti slėgio plovykla?

Didžiausia vandens temperatūra yra 50°C.  

3. Ar DEDRA plovyklos gali dirbti kaipo vandens ištraukimo pompa?

Plovyklos konstrukcijoje nebuvo numatyta tokio naudojimo.

Panaudotas plovykloje pompa nesugeba automatiškai siurbti vandens.

Kad pradėti darbą reikia prie plovyklos prijungti šiltą vandenį.

Maksimalus vandens slėgis plovyklos maitinimui yra 12 barų.

Parama produktams - DUJINIAI ŠILDYTUVAI1. Paleidus dujų padavimo mygtuką liepsna užgęsta. Ką daryti?

Dujų tiekimo mygtuką reikia paspausti ir prilaikyti apie 5-10 sekundžių, jei po šio laiko atleisime dujų tiekimo mygtuką, o liepsna šildytuve užges, patikrinkite, ar dujų butelyje yra dujų, ar tai gali reikšti, kad dujų vožtuvas yra sugadintas ar nešvarus - šiuo atveju šildytuvą reikia perkelti į DEDRA įmonės Servisą.

2. Ar DEDRA šildytuvus galima prijungti prie žemės dujų?

Ne,  DEDRA įmonės dujiniai šildytuvai yra pritaikyti vien tik prie dujų mišinio propanas-butanas LPG deginimo.

Dujų šildytuvo maitinimas žemės dujomis yra draudžiamas ir nepriimtinas.

Parama produktams - TEPALINIAI ŠILDYTUVAI1. Kur galima naudoti tepalinius šildytuvus be išmetamųjų dujų nuvedimo?

Tepaliniai šildytuvai, tai prietaisai, skirti naudoti vien tik patalpose, kur tinkamai veikia ventiliacija. Naudojami negyvenamųjų patalpų, tokių kaip dirbtuvės, garažai ir t. t., šildymui. Jis yra skirtas naudoti kaip papildomas šilumos šaltinis, todėl jis negali būti pagrindinis šilumos šaltinis. 

2. Šildytuvas neveikia, ekrane rodoma yra klaida "E1", ką tai reiškia?

Kai ekrane atsiranda pranešimas "E1", tai signalizuoja avariją, susijusią su kuro tiekimo sistema.

Per žemas oro slėgis - reikia reguliuoti slėgį su reguliavimo varžtu, kuris yra siurblio korpuse.

Per žemas oro lygis - reikia pripildyti kuro rezervuarą.

Užteršti oro filtrai esantys oro siurblyje - reikia išvalyti oro filtrus.

3. DED9950 šildytuvas neveikia, įdiegimo metu per trumpą laiką sklinda dūmai ir išsijungia. Ką daryti?

Sklindantys iš degimo kameros balti dūmai liudija apie netinkamas oro-kuro mišinio proporcijas, kuris nedega.

Reikia patikrinti ar oro filtrai nėra per labai užteršti, o taip pat ar kuro purkštukas nėra užterštas arba užkimštas.

4. Kaip ilgai išmetamųjų dujų kaminas gali būti prijungtas prie DEDRA šildytuvo?

Šildytuvai DED9955TK ir DED9956TK turi vamzdžio prijungimo prie tiesioginio išmetamųjų dujų nuvedimo galimybės. Vamzdį, kurio skersmuo 120 mm, modeliui DED9955TK ir  150cm skersmens modeliui DED9956TK, turintį atitinkamus techninius ir šiluminius parametrus, reikia uždėti ant šildytuvo kamino, tarp kamino ir išmetimo vamzdžio, reikia panaudoti prie šildytuvo pritvirtintą traukos kreiptuvą. Traukos kreiptuvo angos negali būti uždengtos. Prie šildytuvo su įmontuotu išmetamųjų dujų nuvedimu maksimalus kamino išvedimo ilgis yra 4m.

Parama produktams - SUVIRINTOJAI1. Ar "DEDRA" suvirintojai pritaikyti dirbti su elektros generatoriais?

Taip, DEDRA įmonės suvirintojai yra pritaikyti maitinimui iš elektros srovės generatorius (maž. 10kVA), išimtimi yra transformatoriniai suvirintojai.

2. Koks turėtų būti naudojamas saugiklis naminiame tinkle, kad būtų galima saugiai dirbti su suvirintoju?

Suvirintojo maitinimo šaltinis turėtų būti pagamintas iš varinės vielos, kurios minimalus skerspjūvis yra 3 x 2,5 mm 2, turėtų būti tiesiama nuo bent 16 A saugiklio (pvz., esant viršsroviui S300 serijos (C)), darant prielaidą, kad įrenginys bus prijungtas kaip vienintelis į maitinimo grandinę ir turi atitikti saugos reikalavimus. Negalima prijungti ir naudoti suvirintojo jeigu maitinimo tinklas neturi apsauginio laido.

3. Ar galima patikrinti suvirintojo darbo ciklą?

Darbo nustatymų ir ciklų lentelė yra galiniame prietaiso panelyje.

Sutartiniai ženklai: X - Darbo ciklas, I - Nominali suvirinimo srovė, U - įtampa apkrovos sąlygomis

Priimama, kad pilno ciklo darbo laikas yra 10 min. (Pavyzdžiui: X = 60% reiškia, kad pakrova trunka 6 min. o po ciklo vyksta pertrauka 4 min.).

Parama produktams - ELEKTROS GENERATORINIAI1. Ar elektros generatoriuose yra AVR sistema?

Taip, visuose siūlomuose elektros generatorinių agregatų modeliuose yra AVR (automatic voltage regulation) sistema.

Tai sistema, kuri padeda išlaikyti teisingą elektros generatorinių agregatų pradinę įtampą.

2. Ar generatoriai elektros generatoriniuose agregatuose turi vario apviją?

Taip, modeliuose DEGB3600K, DEGB6500K, o taip pat DEGB7503K buvo panaudoti generatoriai su apvijomis iš vario.

3. Kokią minimalią galią turėtų turėti elektros generatorinis agregatas, kad galima būtų maitinti 200 A suvirintoją?

Elektros generatorinis agregatas turėtų turėti 10kVa nominalią galią.

Žemesnės galios agregatų naudojimas neleidžia naudoti suvirintojo visų elektros srovės nustatymų režime.

pixel