Bezmaksas piegāde no 300,00 zł
Saglabāt iepirkumu sarakstā
Izveidot jaunu iepirkumu sarakstu

FAQ

Produkta atbalsts — KRĀSOŠANAS AGREGĀTS

1. Vai ir iespējams gruntēt sienas ar krāsošanas agregātiem?

Jā, krāsošanas agregāta modeļi DED7421 un 7423 ir pielāgoti sienu gruntēšanai. 

2. Vai agregātus var izmantot krāsošanai ar fasādes krāsām?

2.1. Nē, krāsošanas agregātu modeļi DED7421 un DED7423 nav paredzēti lietošanai ar fasādes krāsām.

2.2. Agregātu darba spiediens ir pārāk zems, lai būtu iespējams pareizi uzklāt fasādes krāsu.

2.3. Ieteicamais minimālais sprauslas diametrs fasādes krāsām ir 0,023”, agregāti DED7421 un DED7423 ir pielāgoti darbam ar sprauslu ar maksimālo diametru 0,021”.  

3. Vai agregātus DED7421 un DED7423 var izmantot epoksīda krāsām, krāsām uz šķīdinātāja bāzes, hlorkaučuka krāsām, lakām uz šķīdinātāja bāzes?

Nē, šie agregāti nav pielāgoti darbam ar krāsām uz šķīdinātāju bāzes.

Ierīces sūkņa uzbūvē ir izmantoti blīvējumi, kas izgatavoti no materiāliem, kuri var tikt bojāti, izšķīdināti šķīdinātāju iedarbībā, t.i. no nitrila.

Produkta atbalsts — MAZGĀTĀJI

1. Mazgāšanas līdzeklis netiek padots no mazgātāja tvertnes. Ko darīt?

1.1. Modelis DED8821: lai mazgāšanas līdzeklis būtu padots ar ūdens plūsmu, izmantojiet strūklas cauruli ar regulētu sprauslu. Pēc tam pārslēdziet strūklas caurules uzgali atbilstoši zīmējumam, kas atrodas uz tās, pagriežot to pa labi, lai iegūtu zemu ūdens strūklas spiedienu.

1.2. Modelis DED8822: lai mazgāšanas līdzeklis būtu padots ar ūdens plūsmu, izmantojiet strūklas cauruli ar regulētu sprauslu. Pēc tam pārbīdiet strūklas caurules plastmasas uzgali uz sevi, lai iegūtu zemu ūdens strūklas spiedienu. Papildus tam ar grozāmo pogu, kas atrodas uz korpusa priekšējā paneļa, var regulēt padodamā mazgāšanas līdzekļa daudzumu.  

2. Kāda var būt augstspiediena mazgātajā padodamā ūdens maksimālā temperatūra?

Ūdens maksimālā temperatūra ir 50 °C.  

3. Vai DEDRA mazgātāji var darboties kā sūknis ūdens sūknēšanai?

Mazgāšanas iekārtas konstrukcijā nav paredzēts šāds pielietojums.

Sūknis, kas izmantots mazgātājā, nespēj patstāvīgi iesūkt ūdeni.

Lai sāktu darbu, pieslēdziet mazgātājam tekoša ūdens padevi.

Mazgātajā padodamā ūdens maksimālais spiediens ir 12 bar.

Produkta atbalsts — GĀZES SILDĪTĀJI

1. Liesma nodziest pēc gāzes padeves pogas atlaišanas. Ko darīt?

Paturiet nospiestu gāzes padeves pogu aptuveni 5–10 sekundes. Ja pēc šī laika gāze padeves poga tiek atlaista un liesma nodziest, pārliecinieties, ka gāzes balonā ir gāze. Tas var arī liecināt par gāzes vārsta bojāšanu vai aizsērēšanu — šādā gadījumā sildītājs ir jānodod DEDRA servisa centrā.

2. Vai DEDRA sildītājiem var pieslēgt dabasgāzes padevi?

Nē, DEDRA gāzes sildītāji ir pielāgoti tikai propāna un butāna gāzes maisījuma (LPG) sadedzināšanai.

Dabasgāzes padeve gāzes sildītājā ir aizliegta un nepieļaujama.

pixel