Free delivery from 300,00 zł
Save to shopping list
Create a new shopping list

Company data

Company data

 

Dedra-Exim Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 8

05-800 Pruszków

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, numer 62517,

NIP: 527-020-49-33

BDO:

Statement of company status. Date of publication: 2023-01-05 8:30

pixel