Politica de confidențialitate a administratorului reprezintă informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal și alte informații despre utilizatorii site-ului web www.dedra.pl (denumit în continuare „Site web”). În această politică de confidențialitate, administratorul a inclus toate informațiile pe care persoanele vizate ar trebui să le primească în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecţia datelor) (J. O. UE. L. din 2016 nr. 119, p. 1 cu modificările ulterioare). (în continuare: „RGPD”).

Ne rezervăm dreptul de a modifica această Politică de Confidențialitate, în special datorită modificării legii, tehnologiei sau a modului în care funcționează Site-ul web. Textul actual al Politicii de confidențialitate poate fi găsit întotdeauna pe Site-ul web.

 

I Administratorul de date

Administratorul datelor Dumneavoastră personale este DEDRA EXIM sp. z o.o. cu sediul Pruszków str. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Polonia, înscrisă în registrul comercial al Registrului Național Judiciar cu nr. KRS 0000062517, administrat de Judecătoria Raională din or. Varșovia, al  XIV Departament al Registrului Național Judiciar, CIF (NIP): PL5270204933

II Scopurile și perioada de păstrare a datelor

Pentru a furniza serviciul Site-ului web, furnizorul de servicii prelucrează informații despre dispozitivul utilizatorului pentru a asigura funcționarea corectă a serviciilor: adresa IP a computerului, informațiile conținute în cookie-uri sau alte tehnologii similare, date de sesiune, date ale browserului web, date ale dispozitivului, date despre activitatea site-ului, inclusiv pe subpagini individuale;

Aceste date sunt prelucrate în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD în legătură cu consimțământul acordat pentru utilizarea anumitor module cookie sau alte tehnologii similare, exprimate prin setările corespunzătoare ale browserului, în conformitate cu legea.

Ca utilizator al Site-ului web, puteți înceta să furnizați aceste informații Site-ului în orice moment, prin ștergerea modulelor cookie salvate pe dispozitivele dvs. finale de către Site-ul web. Pentru a face acest lucru, modificați setările browserului web utilizat în prezent.

Puteți configura, de asemenea, browserul dvs. într-un mod care să blocheze instalarea modulelor cookie pentru anumite Site-uri web selectate de dvs. sau pentru toate Site-urile web. Astfel de setări pot duce la pierderea unor funcționalități ale site-ului care necesită instalarea modulelor cookie.

Datele dvs. nu vor fi procesate în mod automat, inclusiv sub formă de profilare.

III Destinatari de date

Datele cu caracter personal conținute în formularul de contact online pot fi dezvăluite numai entităților care prelucrează date în beneficiul administratorului pe baza unui contract scris care încredințează prelucrarea datelor cu caracter personal care furnizează servicii de hosting sau de întreținere IT a Site-ului web.

Site-ul web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză a site-urilor web furnizat de Google, Inc. ( "Google"). Informațiile generate de modulele cookie despre utilizarea Site-ului  web de către utilizator (inclusiv adresa de IP a acestuia) vor fi transmise către Google și stocate de acesta pe serverele din Statele Unite. Google va folosi aceste informaţii pentru a evalua utilizarea Site-ului web de către utilizator, pentru a compila rapoarte despre activitatea pe Site-uri pentru operatorii site-urilor și pentru a furniza alte servicii legate de activitatea pe Site-urile web și de utilizare a Internetului. Prin utilizarea Site-ului web, utilizatorul își dă acordul pentru prelucrarea datelor sale de către Google în modul și în scopurile enunțate mai sus. 

IV Drepturile persoanelor, la care se referă datele

Orice persoană la care se referă datele are dreptul de:

1) acces – obținerea confirmării din partea administratorului că datele sale personale sunt prelucrate. Dacă datele persoanei vizate sunt prelucrate, aceasta are dreptul să le acceseze și să obțină următoarele informații cu privire la: scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite datele, despre perioada de stocare a datelor sau despre criteriile pentru determinarea lor, aceasta are dreptul de a solicita corectarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, are dreptul de a obiecta față de prelucrarea datelor sale personale (art. 15 RGPD); 2) a primi o copie a datelor – obținerea primei copii a datelor supuse prelucrării este gratuită, iar pentru copiile ulterioare, administratorul poate impune o taxă rezonabilă rezultând din costurile administrative (art. 15 alin. 3 RGPD); 3) corectare – solicitarea de corectare a datelor cu caracter personal care sunt incorecte sau de completare a datelor incomplete (art. 16 RGPD); 4) ștergere a datelor – solicitarea de ștergere a datelor cu caracter personal în cazul în care administratorul nu mai are un temei juridic pentru prelucrarea datelor sau nu mai este necesară în scopul prelucrării (art. 17 RGPD); 5) restricționare a prelucrării – solicitarea de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal (art. 18 RGPD), atunci când: a) persoana vizată are îndoieli cu privire la corectitudinea datelor sale cu caracter personal – pentru o perioadă care permite administratorului să verifice corectitudinea acestor date, b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune eliminării acestora, solicitând restricționarea utilizării acestora, c) administratorul nu mai are nevoie de aceste date, însă acestea sunt necesare persoanei vizate pentru a determina, urmări sau proteja de creanțe, d) persoana vizată s-a opus prelucrării – până când se stabilește dacă motivele legitime ale administratorului prevalează asupra obiecțiunilor persoanei vizate; 6) transferul de date – furnizarea către administrator a datelor cu caracter personal a persoanei vizate într-un format structurat, utilizat în mod comun, care poate fi citit automat și solicitarea de transmitere a acestor date unui alt administrator, dacă datele sunt prelucrate pe baza consimțământului persoanei vizate sau a unui contract. cu aceasta și dacă datele sunt prelucrate în mod automat (art. 20 RGPD); 7) obiecție – dreptul să se opună prelucrării datelor sale personale în scopuri legitime ale administratorului, din motive legate de situația ei specială, inclusiv profilarea. În acest caz, administratorul evaluează existența unor motive valabile din punct de vedere legal pentru prelucrare, care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau motivele pentru stabilirea, investigarea sau apărarea revendicărilor. Dacă, potrivit evaluării, interesele persoanei vizate sunt mai importante decât interesele administratorului, administratorul va fi obligat să înceteze prelucrarea datelor în aceste scopuri (art. 21 RGPD); Pentru ași putea exercita drepturile menţionate mai sus, persoana vizată trebuie să ia legătura cu administratorul la adresa de e-mail: daneosobowe@dedra.pl și să-l informeze cu privire la ce drepturi și în ce măsură dorește să le exercite.

V Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, care în Polonia este preşedintele Oficiului pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal cu sediul în Varșovia, str. Stawki 2, Polonia, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; +48 22 531 03 00.