FAQ - CELE MAI FRECVENTE ÎNTREBĂRI (ȘI RĂSPUNSURI) ADRESATE SERVICE-ULUI ȘI DEPARTAMENTULUI TEHNIC


1. Pereții pot fi grunduiți cu agregate de vopsit?

Da, agregate de vopsit modelele DED7421 și 7423 sunt adaptate pentru grunduirea pereților.  

2. Se poate folosi agregate pentru vopsire cu vopsele de fațadă?

2.1. Nu, agregate de vopsit modelele DED7421 și 742, nu sunt prevăzute pentru a fi folosite cu vopsele de fațadă.

2.2. Agregatele au presiunea de lucru prea scăzută pentru a aplica o vopsea de fațadă în mod corect.

2.3. Mărimea minimă a duzei recomandată pentru vopsele de fațadă este de 0,023”, iar agregatele DED7421 și DED7423 sunt adaptate pentru a lucra cu o duză de 0,021”.  

3. Pot fi utilizate agregatele DED7421 și DED7423 cu vopsele epoxidice, pe baza unui solvent, de tip clorcauciuc, lacuri pe baza de solvent?

Nu, aceste agregate nu sunt adaptate pentru a lucra cu vopselele pe baza de solvenți

La construcția pompei dispozitivului au fost utilizate etanșări confecționate din materiale care pot fi deteriorate, dizolvate sub acțiunea solvenților, adică nitro.


1. Mașina de spălat nu trage detergent din recipient. Ce este de făcut?

1.1. Model DED8821: Pentru ca detergentul să fie furnizat împreună cu jetul de apă, utilizați o lance cu o duză reglabilă. Apoi, mutați vârful gri al lancei conform desenului de pe ea, rotindu-l în dreaptă pentru a obține o presiune scăzută a jetului de apă.

1.2. Model DED8822: Pentru ca detergentul să fie furnizat împreună cu jetul de apă, utilizați o lance cu o duză reglabilă. Apoi, deplasați spre sine vârful de plastic al lancei pentru a obține o presiune scăzută a jetului de apă. De asemenea, cu butonul aflat pe panoul frontal al carcasei puteți regla cantitatea de detergent furnizată.   

2. Care poate fi temperatura maximă a apei care alimentează mașina de spălat?

Temperatura maximă a apei este de 50°C.  

3. Pot mașini de spălat DEDRA funcționa ca o pompă de evacuare a apei?

Proiectul mașinii de spălat nu a prevăzut o asemenea aplicație.

Pompa utilizată în mașină de spălat, nu este în stare să aspire automat apă.

Pentru a începe lucrul, racordați mașina de spălat la apa curentă.

Presiunea maximă a apei pentru alimentarea mașinii de spălat este de 12 bar.


1. După eliberarea butonului de furnizarea gazului flacăra se stinge. Ce trebuie făcut?

Butonul de furnizare a gazului trebuie ținut apăsat timp de aproximativ 5-10 secunde, dacă după acest timp eliberăm butonul de furnizare a gazului, iar flacăra din încălzitoare se stinge, să se verifice dacă există gaz în butelie sau acest lucru poate indica deteriorarea sau murdărirea valvei de gaz - în acest caz, încălzitoarea trebuie predată la Service-ul companiei DEDRA.  

2. Se poate racorda la gaz metan încălzitoarele DEDRA?

Nu, încălzitoarele pe gaz DEDRA sunt proiectate exclusiv pentru arderea amestecului de gaz propan-butan GPL.

Alimentarea cu gaz metan a încălzitorilor pe gaz este interzisă și nu se admite.


1. Unde pot fi utilizate încălzitoarele cu ulei fără evacuarea gazelor de ardere?

Încălzitoarea cu ulei este un dispozitiv destinat utilizării numai în încăperi cu aerisirea eficientă. Se folosește pentru încălzirea încăperilor nelocuite utilitare, cum ar fi ateliere, garaje etc. Este destinată utilizării ca sursa de căldură suplimentară, nu poate fi considerată sursa de căldură principală.

2. Încălzitoarea nu funcționează, pe afișaj a apărut eroarea ”E1”, ce înseamnă această?

Afișarea pe ecran a erorii ”E1” semnalizează o avarie a sistemului de furnizare a combustibilului.

Presiunea prea scăzută a aerului - reglați presiunea cu șurubul de reglare, aflat pe carcasa pompei.

Nivelul de combustibil prea scăzut - completați rezervorul de combustibil.

Filtre de aer, aflate în pompa de aer, sunt murdare - curățați filtrele de aer.

3. Încălzitoarea DED9950 nu funcționează, în timpul pornirii scoate fum pentru o perioadă scurtă de timp și se oprește. Ce este de făcut?

Fumul alb, emis de la camera de combustie, indică proporții incorecte ale amestecului de aer-combustibil care nu se aprinse.

Să se verifice dacă filtrele de aer nu sunt excesiv murdărite și să se verifice dacă duza de combustibil nu este murdară sau înfundată. 

4. Cum poate fi racordat un coș lung de evacuare a gazelor de ardere la o încălzitoare DEDRA?

Încălzitoarele DED9955TK și DED9956TK au posibilitatea de a racorda tubul (țeavă) pentru evacuarea directă a gazelor de ardere. Țeava cu diametrul 120mm pentru modelul DED9955TK și 150 cm pentru modelul DED9956TK, care are parametrii tehnici și termici corespunzători, trebuie suprapusă pe coșul încălzitorii, iar între coșul de fum și țeava de evacuare a gazelor de ardere se va utiliza un întrerupător de tiraj, atașat la încălzitoare. Gurile întrerupătorului de tiraj nu pot fi acoperite. Pentru o încălzitoare cu o conductă de evacuare a gazelor de ardere, instalată, lungimea maximă a conductei de coș este de 4m.


1. Sunt aparate de sudură DEDRA adaptate pentru a lucra cu grupuri electrogene?

Da, aparatele de sudură DEDRA sunt adaptate pentru alimentarea cu un grup electrogen (min. 10 kVA), cu excepția transformatoarelor de sudare.

2. Ce siguranța ar trebui utilizată în instalația casnică, astfel încât aparatul de sudură să funcționeze în condiții de siguranță?

Instalația de alimentare a aparatului de sudură trebuie să fie relizată cu un cablu de cupru, cu o secțiune minimă de 3 x 2,5 mm2, trebuie să fie legată la siguranța de cel puțin 16 A (de ex. una cu exces de curent serie S300 (C)), admițând că dispozitivul va fi unicul conectat la circuitul de alimentare și trebuie să îndeplinească regulile privind securitatea utilizării. Nu conectați și nu utilizați aparatul de sudură dacă rețeaua de alimentare nu este prevăzută cu un fir de protecție.

3. Unde pot să verific ciclul de funcționare a aparatului de sudură?

Tabelul de setări și ciclul de lucru se află pe panoul din spatele dispozitivului.

Legendă: X - Ciclul de lucru I - Curent nominal de sudare U - Tensiunea sub sarcină

Se admite că ciclul complet de lucru este de 10 minute (Exemplu: X = 60% înseamnă că încărcarea durează 6 minute, după care urmează pauza de 4 minute).


1. Sunt grupuri electrogene prevăzute cu sistemul AVR?

Da, toate modelele de grup electrogen oferite sunt dotate cu sistemul AVR (automatic voltage regulation).

Acesta este un sistem care ajută la menținerea unei tensiunii de ieșire corespunzătoare a grupului electrogen.

2. Au generatoarele din grupuri electrogene o înfășurare executată din cupru?

Da, la modelele  DEGB3600K, DEGB6500K și DEGB7503K au fost utilizate generatoarele cu o înfășurare executată din cupru.

3. Ce putere minimă ar trebui să aibă un grup electrogen pentru a alimenta un aparat de sudură de 200A?

Grupul electrogen ar trebui să aibă o putere nominală de 10 kVA.

Utilizarea grupurilor cu o putere mai mică face imposibilă folosirea aparatului de sudură în întregul interval de setare a curentului.