GARANŢIE


1. Garantăm buna funcționare a produsului, în conformitate cu condițiile tehnice de utilizare, descrise
în Manualul de Utilizare. Acordăm garanția pentru 24 de luni, începând de la data achiziției indicată în
prezentul document. Garanția este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Polone și al UE. Adresele de
service-uri pentru fiecare țară sunt disponibile pe site-ul www.dedra.pl. În lipsa service-ului în țara
respectivă, obligațiunile garantului sunt realizate de service-ul central. Reclamația trebuie să fie
depusă în scris, în timpul perioadei de garanție.
2. Garantul are dreptul de a alege modalitatea de a satisface pretențiile recunoscute de garanție
(reparația gratuită, înlocuirea produsului cu altul nou, sau renunțarea la contract).
3. Garanția acoperă doar deteriorările produse în perioada de valabilitate a garanției, care au rezultat
din cauze inerente produsului vândut sau din nereguli provocate de tehnologia slabă de fabricație.
4. Defectele constatate în perioada de garanție vor fi îndepărtate de DEDRA-EXIM nu mai târziu de
14 zile lucrătoare de la data livrării la service. Timpul de reparare poate fi prelungit în caz de
necesitate de a aduce piesele necesare pentru reparații, în acest caz utilizatorul va fi anunțat.
5. Produsul reclamat trebuie furnizat la punctul de vânzare. Condițiile de analizare a reclamației sunt
următoarele:
- prezentarea Talonului de Garantie, completat în mod corect,
- prezentarea documentului de constatare a achiziției produsului, împreună cu data vânzării (de
ex. bon fiscal, factura TVA),
- furnizarea întregului component, conform capitolului ”Set de componente” din Manualul de
Utilizare.
6. Garanția nu acoperă defecțiunile rezultate în urma:
- utilizării neconforme cu destinația produsului și cu recomandările din Manualul de Utilizare,
- supraîncărcării dispozitivului, care a dus la defecțiunea motorului, a elementelor de transmisie
mecanică sau a altor componente ale aparatului,
- efectuării de reparații de către persoanele neautorizate,
- efectuării de modificări în construcția dispozitivului,
- deteriorărilor mecanice, fizice, chimice, cauzate de forțele și factori externi, poluarea
micromediului,
- deteriorărilor în urma montajului unor piese sau echipamente necorespunzătoare, aplicării
lubrifianților, uleiurilor, agenților de conservare necorespunzători.
7. Garanția nu acoperă piesele consumabile în timpul exploatării ca de ex. siguranțe, perii
electrografitice, cabluri de transmisie, curele trapezoidale, portscule, elemente de lucru ale
electrosculelor (discuri de ferăstrău, burghie, freze etc.)
8. Plăcuța de identificare trebuie să fie lizibilă. Produsul reclamat trebuie să fie bine protejat împotrivă
deteriorării în timpul transportului. În măsura posibilităților, produsul se va livra în ambalajul original.
9. Garanția acordată pentru marfa vândută nu exclude, limitează sau suspendă drepturile consumatorului rezultate din garanția legală


CONDIŢIILE DE 25 DE ANI GARANŢIE DE VARĂ: CERTIFICAT DE GARANŢIE

Set de chei tubulare 

 

Nr de catalog…………………………………………..

 (denumit în continuare Produs)

 

 

Data de cumpărare a Produsului: ………………………………….

 

Ştampila vânzătorului: …………………..

 

Data şi semnătura vânzătorului: ................................................

 

 

Declaraţia Utilizatorului:

 

Confirm, că am fost informat în ceea ce priveşte condiţiile de garanţie şi efectele nerespectării orientăriilor cuprinse în manualul de utilizare şi în Certificatul de garanţie. Condiţiile prezentei garanţiei îmi sunt cunoscute ce afirm cu semnătura mea de mână:

.........................................        ...............................................

Data şi locul                                               semnătura Utilizatorului

 

 

I. Responsabilitatea pentru produs

 

 1. Garant - DEDRA EXIM sp. z o.o. cu sediul în Pruszkowie, adresa: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,[Judecătoria Raională pentru o.c. Varşovia în Varşovia, Departamentul al XIV–a Economic al Registrului Naţional Juridic] NIP [CIF] 527-020-49-33, Kapitał zakładowy [capital social]: 100 980.00 zł
 2. În condiţiile menţionate în prezentul Certificat de garanţie Garantul acordă garanţie la produsul derivat din distribuţia Garantului.
 3. Responsabilitatea cu titlu de garanţie cuprinde numai defectele care sau ivit din cauze datorate Produsului în momentul livrării acestuia Utilizatorului.
 4. Cu titlu de garanţie, Utilizatorul, obţine dreptul la repararea gratis a Produsului, dacă defecţiunea s-a ivit în perioada de garanţie. Modul de reparare a Produsului (metoda de executare a reparării) depinde de decizia Garantului. Dacă Garantul constată că Produsul nu poate fi reparat, Garantul îşi rezervă dreptul de a schimba piesa defectă sau total Produsul cu altul fără defecte sau de a micşora preţul Produsului ori de a se retrage de la Contract.
 5. Faţă de Utilizatorul, care conform cu legea din data de 23 aprilie 1964 din Codul Civil, nu este un consumator, răspunderea Garantului pentru dauna rezultate din prezenta garanţie şi/ sau în legătură cu încheierea şi executarea acesteia, indiferent de dreptul legal, este limitată maxim până la valoarea Produsului defect.

 

 

II. Peoriada de garantie:

III. Condiţiile de utilizare a garanţiei

 1. Prezentarea de către Utilizator a Certificatul de garanţie a Produsului şi dovedirea împrejurărilor de cumpărare a Produsului de ex. prin prezentarea chitanţei, facturei, etc. Pentru a efectua în mod eficient reclamaţia, se recomandă că Utilizatorul să trimite Produsul reclamat descris în Manualul de utilizare la sediul Garantului.
 2. Respectarea de către Utilizator a recomandările din Manualul de utilizare şi din Certficatul de garanţie.
 3. Garanţia acoperă numai teritoriul Republicii Polonă şi UE.

 

IV. Garanţia nu acoperă defecţiunile Produsului apărute în special din cauza:

 1. Nerespectarea de către Utilizator a condiţiilor descrise în manualul de utilizare, în special în domeniul de exploatare corectă (supraîncărcarea sculelor, utilizarea sculelor percutante pentru chei tubulare destinate pentru munca manuală);
 2. utilizarea de către Utilizator a unor produse de curăţare sau substanţe de conservare care sunt neadecvate cu Manualul de utilizare
 3. necorespunzătoare depozitare şi transportul necorespunzător a Produsului de către Utilizator (condiţiile de depozitare trebuie să minimalizeze efectul condiţiilor atmosferice şi fenomenele de coroziune, nu depozitaţi inserţiile în mediu umed, în mediu care afectează stratul protector, utilizaţi produse de protecţie împotriva coroziunii);
 4. modificări şi/sau reconstrucţii arbitrare a Produsului de către Utilizator care nu au fost stabilite cu Garantul;
 5. utilizare de către Utilizator în Produsul achiziţionat materialelor consumatoare neconforme cu Manualul de utilizare.

 

Utilizatorul care conform nu legea din data de 23 aprilie 1964 din Codul Civil nu este un consumator, pierde garanţia pentru Produsul, în care:

 1. numerele de serie, marcarea datelor şi plăcuţele cu date au fost îndepărtate, modificate sau deteriorate de către Utilizator.
 2. sigiliile existente au fost deteriorate de Utilizator sau au urme rămase din manipularea de către utilizator la acestea.

 

Atenţie! Operaţiile legate cu utilizarea de fiecare zii, descrise în manualul de utilizare, Utilizatorul execută singur pe costul său.

 

V. Procedura de reclamaţie:

 

 1. Dacă se constată nereguli la Produs, înainte de a depune reclamaţia trebuie să Vă asiguraţi dacă toate condiţiile de utilizare descrise în manualul de utilizare au fost executate corect.

 

 1. Sesizaţi imediat reclamaţia, cel mai bine în termen de 7 zile de la data la care aţi observant defectul Produsului. Utilizatorul care conform cu legea din data de 23 aprilie 1964 din Codul Civil nu este un consumator, pierde drepturile rezultate din prezenta garanţie dacă reclamaţia nu depune în termen de până de 7 zile.

 

 1. Sesizarea reclamaţiei se poate face de ex. la. punctul de cumpărare a Produsului, la service-ul de garanţie sau se poate trimite în scris pe adresa: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

 

Utilizatorul poate să depună reclamaţia prin formularul accesibil pe pagina de internet www.dedra.pl.  („Formularul de reclamaţie pe verto certificatului de garanţie”) - anexa Asistenţa Tehnică\Garanţie.

 

Adresele service-urilor de garanţie din fiecare stat sunt accesibile pe pagina www.dedra.pl. Dacă  service-ul lipseşte în statul adecvat, trimiteţi sesizările de reclamaţie cu titlu de garanţie pe adresa:  DEDRA EXIM sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polonia).

 

 1. Luând în considerare siguranţa Utilizatorului se interzice utilizarea Produsului defect.

 

Atenţie!!! Utilizarea Produsului defect este periculos pentru sănătatea şi viaţa Utilizatorului.

 

 1. Executarea obligaţiilor rezultate din garanţie va avea loc în termen de 14 zile lucrătoare, calculate de la data furnizării de către Utilizator a Produsului reclamat.

 

 1. Înainte de furnizare a Produsului reclamat se recomandă curăţirea acestuia. Se recomandă de a se asigura bine Produsul împotriva distrugerii în timpul transportului (se recomandă să trimiteţi produsul reclamat în ambalajul original).

 

 1. Perioada de garanţie va fi prelungită cu durata în care, din cauza defectului Produsului acoperit de garanţie Utilizatorul nu l-a putut să-l utilizeze.

 

 1. Garanţia nu opreşte, nu limitează nu suspendează drepturile Utilizatorului rezultate din dispoziţiile privind garanţia pentru vicile produsului vândut.

DESCĂRCARE DOCUMENTE

Formular de reclamaţie pentru chei tubulare


Pentru a primi o garanție de 30 de ani, Vă rugăm să vă înregistrați și să completați datele de mai jos


CERTIFICAT DE GARANŢIE

Încălţăminte de protecţie

 

Data de cumpărare a Produsului: ………………………………….

 

Ştampila vânzătorului: …………………..

 

Data şi semnătura vânzătorului: ................................................

 

 

Declaraţia Utilizatorului:

 

Confirm, că am fost informat în ceea ce priveşte condiţiile de garanţie şi efectele nerespectării orientăriilor cuprinse în manualul de utilizare şi în Certificatul de garanţie. Condiţiile prezentei garanţiei îmi sunt cunoscute ce afirm cu semnătura mea de mână:

.........................................        ...............................................

Data şi locul                                               semnătura Utilizatorului

 

 

I. Responsabilitatea pentru produs

 

 1. Garant - DEDRA EXIM sp. z o.o. cu sediul în Pruszkowie, adresa: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,[Judecătoria Raională pentru o.c. Varşovia în Varşovia, Departamentul al XIV–a Economic al Registrului Naţional Juridic] NIP [CIF] 527-020-49-33, Kapitał zakładowy [capital social]: 100 980.00 zł
 2. În condiţiile menţionate în prezentul Certificat de garanţie Garantul acordă garanţie la produsul derivat din distribuţia Garantului.
 3. Responsabilitatea cu titlu de garanţie cuprinde numai defectele care sau ivit din cauze datorate Produsului în momentul livrării acestuia Utilizatorului.
 4. Cu titlu de garanţie, Utilizatorul, obţine dreptul la repararea gratis a Produsului, dacă defecţiunea s-a ivit în perioada de garanţie. Modul de reparare a Produsului (metoda de executare a reparării) depinde de decizia Garantului. Dacă Garantul constată că Produsul nu poate fi reparat, Garantul îşi rezervă dreptul de a schimba piesa defectă sau total Produsul cu altul fără defecte sau de a micşora preţul Produsului ori de a se retrage de la Contract.
 5. Faţă de Utilizatorul, care conform cu legea din data de 23 aprilie 1964 din Codul Civil, nu este un consumator, răspunderea Garantului pentru dauna rezultate din prezenta garanţie şi/ sau în legătură cu încheierea şi executarea acesteia, indiferent de dreptul legal, este limitată maxim până la valoarea Produsului defect.

 

 

II. Perioada de garantie:

 

 

III. Condiţiile de utilizare a garanţiei:

 1. Prezentarea de către Utilizator a Certificatul de garanţie a Produsului şi dovedirea împrejurărilor de cumpărare a Produsului de ex. prin prezentarea chitanţei, facturei, etc. Pentru a efectua în mod eficient reclamaţia, se recomandă că Utilizatorul să trimite Produsul reclamat descris în Manualul de utilizare la sediul Garantului.
 2. Respectarea de către Utilizator a recomandările din Manualul de utilizare şi din Certficatul de garanţie.
 3. Garanţia acoperă numai teritoriul Republicii Polonă şi UE.

 

IV. Garanţia nu acoperă defecţiunile Produsului apărute în special din cauza:

 1. nerespectării de către Utilizator a condiţiilor indicate în Manualul de utilizare, în special în domeniul de utilizare corectă;
 2. utilizarea de către Utilizator a unor produse de curăţare sau substanţe de conservare care sunt neadecvate cu Manualul de utilizare;
 3. depozitare necorespunzătoare şi transportul necorespunzător al Produsului de către Utilizator;
 4. modificări şi/sau reconstrucţii arbitrare a Produsului de către Utilizator care nu au fost stabilite cu Garantul;
 5. deteriorări mecanice (zgârieturi, răniri) inclusiv pricinuite de utilizarea necorespunzătoare cu destinaţia a încălţămintei;
 6. decolorări din cauza umeziri sau transpiraţiei;

 

Utilizatorul care conform nu legea din data de 23 aprilie 1964 din Codul Civil nu este un consumator, pierde garanţia pentru Produsul, în care:

 1. numerele de serie, marcarea datelor şi plăcuţele cu date au fost îndepărtate, modificate sau deteriorate de către Utilizator.
 2. sigiliile existente au fost deteriorate de Utilizator sau au urme rămase din manipularea de către utilizator la acestea.

 

Atenţie! Operaţiile legate cu utilizarea de fiecare zii, descrise în manualul de utilizare, Utilizatorul execută singur pe costul său.

 

V. Procedura de reclamaţie:

 

 1. Dacă se constată nereguli la Produs, înainte de a depune reclamaţia trebuie să Vă asiguraţi dacă toate condiţiile de utilizare descrise în manualul de utilizare au fost executate corect.

 

 1. Sesizaţi imediat reclamaţia, cel mai bine în termen de 7 zile de la data la care aţi observant defectul Produsului. Utilizatorul care conform cu legea din data de 23 aprilie 1964 din Codul Civil nu este un consumator, pierde drepturile rezultate din prezenta garanţie dacă reclamaţia nu depune în termen de până de 7 zile.

 

 1. Sesizarea reclamaţiei se poate face de ex. la. punctul de cumpărare a Produsului, la service-ul de garanţie sau se poate trimite în scris pe adresa: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

 

Utilizatorul poate să depună reclamaţia prin formularul accesibil pe pagina de internet www.dedra.pl. (“Formular pentru sesizarea reclamaţiei cu titlu de garanţie”).

 

Adresele service-urilor de garanţie din fiecare stat sunt accesibile pe pagina www.dedra.pl. Dacă  service-ul lipseşte în statul adecvat, trimiteţi sesizările de reclamaţie cu titlu de garanţie pe adresa:  DEDRA EXIM sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polonia).

 

 1. Luând în considerare siguranţa Utilizatorului se interzice utilizarea Produsului defect.

 

Atenţie!!! Utilizarea Produsului defect este periculos pentru sănătatea şi viaţa Utilizatorului.

 

 1. Executarea obligaţiilor rezultate din garanţie va avea loc în termen de 14 zile lucrătoare, calculate de la data furnizării de către Utilizator a Produsului reclamat.

 

 1. Înainte de furnizare a Produsului reclamat se recomandă curăţirea acestuia. Se recomandă de a se asigura bine Produsul împotriva distrugerii în timpul transportului (se recomandă să trimiteţi produsul reclamat în ambalajul original).

 

 1. Perioada de garanţie va fi prelungită cu durata în care, din cauza defectului Produsului acoperit de garanţie Utilizatorul nu l-a putut să-l utilizeze.

 

 1. Garanţia nu opreşte, nu limitează nu suspendează drepturile Utilizatorului rezultate din dispoziţiile privind garanţia pentru vicile produsului vândut.