KARIERA

AKTUALNE OFERTY PRACY

W chwili obecnej poszukujemy osób na następujące stanowiska pracy:


Miejsce pracy:            

Pruszków.

Obowiązki:                   

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania dystrybucji poprzez zgodne z obowiązującymi standardami firmowymi kompletowanie towaru do wysyłki.

Wymagania:                

 - dobra organizacja pracy własnej,

 - dokładność, rzetelność, zaangażowanie,

 - mile widziane doświadczenia na podobnym stanowisku (kompletacja, rozładunki, załadunki),

 - praca w pełnym wymiarze (w systemie II zmianowym).

Oferujemy:                  

 - pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,

 - umowę o pracę,

 - pakiet świadczeń medycznych,

 - pracę w młodym zespole.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez DEDRA-EXIM Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. 3-go Maja 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji." Informujemy, że Administratorem danych jest DEDRA-EXIM Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. 3-go Maja 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


Miejsce pracy: Pruszków

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

- przygotowywanie projektów graficznych opakowań produktów;
- przygotowywanie grafik dla potrzeb Internetu (bannery, mailingi, itp.);
- tworzenie nowych grafik lub ich modyfikacja;
- wykonywanie fotografii produktowej;
- projektowanie i przygotowywanie materiałów do druku (ulotki, foldery, plakaty, itp.);
- sporządzanie projektów materiałów promocyjnych firmy;
- wsparcie działań marketingowo-reklamowych.


Oczekujemy:


- bardzo dobra znajomość programów firmy CorelDraw oraz Adobe (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe
InDesign, Adobe Acrobat i inne);
- umiejętność obróbki fotografii produktowej;
- umiejętność przygotowania projektów do druku;
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (konieczne przysłanie portfolio);
- wykształcenie wyższe;
- kreatywnego myślenia i twórczego podejścia do realizowanych projektów;
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;


Osobie zatrudnionej oferujemy:


- Pracę w polskiej spółce z dwudziestosiedmioletnim doświadczeniem
- Interesujący zakres obowiązków i możliwość sprawdzenie swoich umiejętności na wymagającym rynku
- Szereg wyzwań realizowanych w świetnej atmosferze wspólnie z zaangażowanym zespołem
- Stabilne warunki zatrudnienia.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: m.skrobisz@dedra.pl.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez DEDRA-EXIM Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. 3-go Maja 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji." Informujemy, że Administratorem danych jest DEDRA-EXIM Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. 3-go Maja 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 - kontrolę i rozliczanie wywozu odpadów (złom elektryczny, elektroniczny, akumulatory, tworzywa sztuczne, itp),

 - współpracę z podmiotami odbierającymi odpady oraz przejmującymi obowiązki wynikające z przepisów, 

 - dopełnianie obowiązków wynikających z ustaw z zakresu Ochrony Środowiska (m.in. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, gospodarce opakowaniami, wprowadzaniu gazów lub pyłów do powietrza) – raporty, rejestracje itp.,

 - nadzór nad dokumentacją dotyczącą Ochrony Środowiska – REACH, MSDS, EUTR, RoHS, nadzór nad zakupem i rozliczaniem ekwiwalentu CO2,

 - dopełnianie obowiązków wynikających z przepisów w zakresie składowania odpadów (oleje, czynniki chłodnicze)

 - monitorowanie przepisów w zakresie zmian w obszarze Ochrony Środowiska, współpracę ze specjalistą ds. BHP w zakresie polityki firmy w obszarze Ochrony Środowiska,

 - kontrolę i rozliczanie odpadów wynikających z wprowadzania produktów na rynki zagraniczne,

 - raporty dotyczące ochrony środowiska w tym raporty zagraniczne dotyczące Czech, Słowacji, Łotwy, Rumunii.

Oczekujemy: 

 - wykształcenia wyższego inżynieryjnego (wskazane: Ochrona Środowiska),

 - dokładności i terminowości przy wykonywaniu powierzonych zadań,

 - znajomości przepisów dotyczących ochrony środowiska (rozporządzenia, ustawy etc.), w szczególności: Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Ustawy o bateriach i akumulatorach w 24 kwietnia 2009 r., Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z dnia 11 maja 2001 r. oraz o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 lipca 2013,

 - doświadczenia, min. 2 letniego w zakresie gospodarki odpadami (składowanie, utylizacja),

 - doświadczenia w tworzeniu i składaniu wymaganych raportów do WIOŚ, GUS, Urząd Marszałkowski,

 - znajomości Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,

 - oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, rozporządzenia 1907/2006 REACH, tworzenie kart MSDS,

 - dobrej znajomości języka angielskiego.

Osobie zatrudnionej oferujemy:

 - pracę w polskiej spółce z dwudziestosiedmioletnim doświadczeniem,

 - interesujący zakres obowiązków i możliwość sprawdzenie swoich umiejętności na wymagającym rynku,

 - szereg wyzwań realizowanych w świetnej atmosferze wspólnie z zaangażowanym zespołem,

 - prywatną opiekę medyczną, stabilne warunki zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: g.ratynski@dedra.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Dedra Exim Sp. z o.oz siedzibą w Pruszkowie. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”. Informujemy, że Administratorem danych jest Dedra Exim Sp. z o.o z siedzibą w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


Osoba zatrudniona na stanowisku Przedstawiciela Handlowego będzie odpowiedzialna za obsługę dotychczasowych i zdobywanie nowych klientów w kanale tradycyjnym na terenie wcześniej wymienionych województw.

Wymagania:

 - doświadczenie w obsłudze klientów (warunek konieczny),

 - łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów,

 - umiejętności sprzedażowe,

 - miejsce zamieszkania na terenie obsługiwanego regionu,

 - znajomość obsługi komputera (MS Office),

 - wykształcenie minimum średnie,

 - prawo jady kat. B.

Oferujemy:

 - pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,

 - umowę o pracę,

 - atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od zaangażowania i efektów pracy,

 - pakiet świadczeń medycznych,

 - samochód służbowy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: m.kruszewski@dedra.pl

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez DEDRA-EXIM Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. 3-go Maja 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji."

Informujemy, że Administratorem danych jest DEDRA-EXIM Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. 3-go Maja 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.