ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

WSZYSTKIE OSOBY Z ZEWNĄTRZ ZOBOWIĄZANE SĄ DO BEZWZGLĘDNEGO WYKONYWANIA POLECEŃ OBSŁUGI RECEPCJI SKLEPU.

  1. Każda osoba wchodząca z zewnątrz do recepcji zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa maseczką.
  2. Po wejściu do pomieszczenia recepcji w/w osoby zobowiązane są do dezynfekcji dłoni płynem dezynfekującym, który znajduje się po lewej stronie od drzwi wejściowych.
  3. Obsługa recepcji ma prawo wyprosić z pomieszczenia osoby nie posiadające maseczki zakrywającej usta i nos, oraz osoby które nie zdezynfekują rąk płynem dezynfekującym.
  4. Należy zachować bezpieczną odległość od pracowników recepcji oraz innych Klientów, a także nie przekraczać poziomego oznakowania umieszczonego na podłodze. Prosimy nie wychylać się za obrys szyby zabezpieczającej.
  5. Preferujemy regulowanie płatności za zakupy za pomocą wbudowanego w sklepie systemu płatności, lub płatności za pomocą karty płatniczej.
  6. W pomieszczeniu recepcji może przebywać jednocześnie dwóch Klientów. W takim wypadku jedna z osób oczekuje na załatwienie sprawy w części wystawowej recepcji.
  7. W przypadku większej liczby Klientów, pozostałe osoby zobowiązane są do zaczekania na zewnątrz obiektu.