GYIK – A JAVÍTÓRÉSZLEG ÉS A TECHNIKAI OSZTÁLY FELÉ FELTETT GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (ÉS A RÁJUK ADOTT VÁLASZOK)


1. Lehet-e a festő áramfejlesztővel falat alapozni?

Igen a DED7421 tipusú, illetve a 7423 számú modell alkalmazható erre a célra.

2. Lehet-e az áramfejlesztő alkalmazása mellett homlokzati festékkel festeni?

2.1. Nem. A DED7421 típusú, illetve a DED7423 típusú áramfejlesztők nem alkalmasak erre homlokzati festék felvitelére.

2.2. Az áramfejlesztők túl alacsony nyomással dolgoznak, hogy alkalmasak legyenek homlokzati festék megfelelő felvitelére.

2.3. Homlokzati festéshez a legkisebb fúvókaméret: 0,023”. A DED7421, illetve DED7423 típusú áramfejlesztők maximálisan 0,021” méretű fúvókával alkalmazhatók.

3. Lehet-e a DED7421, illetve a DED7423 típusú áramfejlesztőket oldószer alkapú epoxifestékhez, klórkaucsokos vagy oldószer alapú lakkhoz alkalmazni?

Nem. Az áramfejlesztők nem alkalmasak oldószer alapú festékekkel történő alkalmazásra.

A berendezés szivattyújának tömítése olyan anyagokból készült, ami megsérülhet az oldószerek hatása következtében. (Mint pl. a nitro.)


1. A mosó nem veszi fel a tisztítóanyagot. Mit tegyünk?

1.1.  DED8821 modell: hogy a tisztítószer adagolása a vízzel megtörténjen szabályozható fúvókával rendelkező csöadagolót kell alkalmazni. Acsőadagolót a rajta található ábrának megfelelően kell beállítani, job irányba való tekeréssel, hogy alacsony víznyomást érjünk el.

1.2. DED8822 modell: hogy a tisztítószer adagolása a vízzel megtörténjen szabályozható fúvókával rendelkező csöadagolót kell alkalmazni. Azután a csőadagoló műanyag végződését magunk felé kell húzni a víznyomás alacsony mértékének elérése céljából. Emellett berendezés háza elején találtató szabályozóval szabályozhatjuk az adagolandó tisztítószer mennyiségét.

2. Milyen lehet a mosónál alkalmazott víz legmagasabb hőmérséklete?

Maximálisan 50 fokos víz alkalmazása megengedett.

3. Alkalmazhatók-e a DEDRA mosók víyszivattyúként?

Ilyen alkalmazásra nem lett az eszköz tervezve.

A mosóban alkalmazott szivattyú önállóan nem képes vizet felszívni.

A munka megkezdéséhez folyóvizhez kell csatlakoztatni az eszközt.

A mosó maximális víznyomása 12 bar.


1. A gázadagoló gomb elengedése után elalszik a láng. Mit tegyek?

A gázadagoló gombot 5-10 másodpercig kell benyomva tartani, amennyiben ezek után elengedjük a gombot és a gázmelegítő lángja elalszik, ellenőrizni kell, hogy a tartályban van-e gáz, avagy jelentheti ez a gázszelep meghibásodását – ebben az esetben a melegítőt a DEDRA szervízbe kell leadni.

2. Csatlakoztathatjuk-e a DEDRA melegítőt földgázvezetékre?

Nem. A DEDRA gázzal működő melgítők kizárólag LPG propán-bután gázzal történő keverékgázzal történő felhasználásra alkalmasak.

A gázos melegítő földgázzal történő alkalmazása tilos.


1. Hol lehet alkalmazni az olajjal működő melegítőket égéstermék eltávoztatása nélköl?

Az olajjal működő melegítő berendezés kizárólag megfelelő szellőztetéssel rendelkező helységben alkalmazható. Nem lakott, ipari helységek fűtését szolgálja, olyanokét mint például műhelyek, garázsok stb...  Kiegészítő fűtés a funkciója, nem alkalmazható fő fűtési elemként.

2. A fűtő nem működik. A kijelzőn az E1 hibajelzés látható. Mit jelent ez?

A kijelzőn megjelenő E1 jelzés az üzemanyagellátó rendszer hibájára utal. 

Levegő túl alacsony nyomása – a légnyomás mértékét szükséges a szivattyuházon található szabályozócsavarral beállítani.

Üzemanyag túl alacsony szintje – fel kell tölteni özemanyaggal az üzemanyagtartályt

Eltömődött légszűrők a levegőszűrőben – meg kell tisztítani a szűrőket.

3. A DED9950 típusú fűtő nem működik, beindításkor föstöl r9vid ideig majd leáll. Mit tegyünk?

Az égéstérből felszabaduló fehér füst a levegő-üzemanyag nem megfelelő arányáról tanúskodik, amely nem gyulladt be.

Ellenőrizni kell, hogy a levegőszűrő nem dugult-e el, vagy az üzemanyag adagoló vezeték nem tömődött-e el, vagy nem koszos-e.

4. Milyen hosszú égéstermékelvezető kémény csatlakoztatható a DEDRA fűtőhöz?

A DED9955TK és a DED9956TK típusszámú fűtők rendelkeznek csatlakoztatható vezetékkel (csővel) az égéstermék közvetlen elvezetésére. A DED9955TK típusú modell esetében a 120 mm-es, illetve a DED9956TK típusú modell esetében a 150 mm-es csövet, amely megfelelő technikai és fűtési paraméterekkel rendelkezik a fűtő kéményére kell ráhúzni. A kémény és az égéstermék elvezető cső között a fűtőhöz tartozó kémény huzatfokozót kell alkalmazni. A huzatfokozó nyílásai nem lehetnek eltakarva. Az égéstermék elvezetővel rendelkező fűtő maximális kéménycső hossza 4 m a megengedett.


1. A DEDRA típusú hegesztők alkalmasak-e áramfejlesztő egységekkel történő munkavégzésre?

Igen. A DEDRA cég hegesztői alkalmasak az áramleadó rendszerek (hálózatokkal) történő alkalmazásra (min. 10kVA), kivételt képeznek a transzformátoros hegesztők.

2. Milyen házi hálózati biztosíték alkalmazása szükséges a hegesztő biztonságos alkalmazása céljából?

A hegesztőt árammal ellátó rendszer minimum 3x2,5 mm 2 átmérőjű rézvezetékkell kell hogy rendelkezzen, rákötve egy legalább 16 A-es (pl. S300 (C) sorozatszámú túláramú) biztosítékra feltételezve, hogy az eszköz az egyetlen csatlakoztatott eszköz lesz és megfelel a biztonsági követelményeknek. Tilos a hegesztő csatlakoztatása és alkalmazása, amennyiben az áramellátó egység nem rendelkezik védővezetékkel.

3. Hol tudom ellenőrizni a hegesztő munkavégzési ciklusát?

A beállítások és ciklusok táblázata a berendezés hátsó panelán található.

Leírás: X – munkavégzési ciklus I – hegesztési váltóáram U – feszültség terhelés alatt

Feltételezhető, hogy a teljes munkavégzési ciklus minimum 1ö percet tesz ki (pl.: X = 60% azt jelenti, hogy a terhelás 6 percig tart, a ciklus után a szönet pedig 4 percig tart.).


1. Az áramfejlesztő rendszerek rendelkeznek-e AVR rendszerrel?

Igen. Mindegyik ajánlott áramfejlesztő modell el van látva AVR rendszerrel (automatic voltage regulation).

Ez az áramfejlesztő megfelelő kimenő feszültségét biztosító rendszer.

2. Az áramfejlesztő generátorok réztekercselésűek-e?

Igen. A DEGB3600K, DEGB6500K , illetve DEGB7503K modellek esetében réztekercselésű generátorok vannak alkalmazva.

3. Milyen minimúlis teljesítmánnyel kell rendelkeznie az áramfejlesztőnek, hogy ellássa a 200 A-es hegesztőt?

Az áramfejlesztő egység minimálisan 10 kVA teljesítménnyel kell rendelkezzen.

A kisebb teljesítményű áramfejlesztők alkalmazása nem teszi lehetővé a hegesztő teljes körű kihasználását.