GARANCIÁK


 

1. Garantáljuk a termék megfelelő működését, a Használati Utasításban leírt műszaki-felhasználói feltételek szerint. A jelen dokumentumban látható vásárlási dátumtól számított 24 hónapos garanciát vállalunk. A garancia a Magyar Köztársaság és az EU egész területén érvényes. A reklamációt a garancia ideje alatt írásban kell bejelenteni.
2. A garanciát vállaló kötelességeit az értékesítési hely teljesíti.
3. A jelen garancia a hibás anyagokból, helytelen összeszerelésből, hibás kivitelezésből eredő meghibásodásra vonatkozik.
4. A garanciális időszakban feltárt hibákat a DEDRA-EXIM a felek által egyeztetett határidőben elhárítja.
5. A terméket el kell juttatni az értékesítés helyére. A reklamáció elbírálásának felétele a következők bemutatása:
- megfelelően kitöltött Garanciajegy,
- vételi bizonylat (esetlegesen másolata), melynek dátuma a Garanciajeggyel megegyezik,
6. A garancia nem terjed ki a következő okokból keletkező meghibásodásokra:
- a rendeltetésnek és a Használati Utasításnak nem megfelelő használat,
- a barkácsolóknak szánt berendezések professzionális célú használata
- a berendezés túlterhelése, ami a motor és a mechanikus váltómű sérüléséhez vezetnek,
- az arra fel nem jogosított személy általi javítás,
- a szerkezet módosítása,
- külső erők és tényezők által eredményezett mechanikai, fizikai, vegyi sérülések,
- nem megfelelő alkatrészek vagy egysége beszerelése, nem megfelelő kenőanyag, olaj, konzerválószer alkalmazása
7. A garancia nem vonatkozik az üzemeltetés során természetes módon elhasználódó alkatrészekre: olvadóbiztosító, elektrografit kefék, ékszíjak, markolatok, akkumulátorok, villamos szerszámok munkavégző szerszáma (korongfűrész, fúró, köszörű, stb.).
8. A berendezés adattáblájának olvashatónak kell lennie. A reklamált berendezést gondosan le kell védeni a szállítási sérülésekkel szemben. Lehetőség szerint eredeti csomagolásban kell leszállítani.
9. A értékesített termékre nyújtott garancia nem köti ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a vevőnek a termék szerződésnek való nem megfelelőségével kapcsolatos jogait.


GARANCIAJEGY

Védőlábbeli

 

A termék vásárlásának dátuma: ………………………………….

 

Az eladó pecsétje: …………………..

 

Dátum és az eladó aláírása: ................................................

 

 

A felhasználó nyilatkozata:

 

Igazolom, hogy tájékoztatásra kerültem a garanciális feltételekről, valamint a Kezelési útmutatóban és a Garanciajegyben leírt utasítások be nem tartásából eredő következményekről. A jelen garanciális feltételekkel megismerkedtem, amit aláírásommal igazolok:

 

.........................................             ...............................................

kelt és helye                                            a Felhasználó aláírása

 

 

I. A termékért felelős:

 1. Garantőr - DEDRA EXIM sp. z o.o., székhelye Pruszków, címe: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Varsó fővárosi Körzeti Bíróság Varsóban; az Országos Bírósági Nyilvántartás XIII Gazdasági Osztálya, adószáma: 527-020-49-33, törzstőke: 100 980.00 zł.
 2. A jelen Garanciajegyben meghatározott feltételekkel a Kezes garanciát nyújt a Kezes forgalmazásából származó Termékre.
 3. A garanciából eredő felelősség kizárólagosan a Termékben a Felhasználónak való átadás pillanatában rejlő hibákra vonatkozik
 4. A garancia címén a Felhasználó jogosult a Termék díjmentes megjavítására, amennyiben a hiba a garanciális időszak során jelentkezik. A Termék megjavításának módja (a javítás módszere) a Kezes döntésétől függ. Amennyiben a Kezes megállapítása szerint ni lehetőség a megjavításra, a Kezes fenntartja magának a jogot a hibás alkatrész vagy az egész Termék hibátlanra cseréléséhez, a Termék árának csökkentéséhez, vagy a szerződéstől történő elálláshoz.
 5. Azzal a Felhasználóval szemben, amelyik nem számít fogyasztónak az 1964 április 23-i, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint, a Kezes jelen garanciából eredő és/vagy a garancia megkötésével és teljesítésével kapcsolatos kártérítési felelőssége, a jogi címtől függetlenül, a hibás Termék értékének összegére korlátozódik.

 

II. Garanciális időszak:

 

III. A garancia alkalmazásának feltételei:

 1. A Felhasználó felmutatja a Termék kitöltött Garanciajegyét és valószínűsíti a Termék vásárlásának körülményeit, pl. felmutatva a pénztár blokkot, számlát, stb. A reklamáció hatékony lebonyolításának érdekében a Felhasználó együtt adja le a Kezelési útmutatóban leírt reklamált Terméket a Garantőr székhelyén.
 2. A Felhasználó betartja a Kezelési útmutatóban és a Garanciajegyen feltüntetett utasításokat.
 3. A garancia csak a Magyar Köztársaság és az EU területén érvényes.

 

IV. A garancia nem terjed ki a Termék következő okokból keletkező meghibásodásaira:

 1. a Felhasználó nem tartotta be a Kezelési útmutatóban meghatározott, különösen a megfelelő használatra vonatkozó feltételeket;
 2. a Felhasználó a Kezelési útmutatónak nem megfelelő tisztító és karbantartó szereket alkalmazott;
 3. a Felhasználó nem megfelelő módon tárolja és szállítja a Terméket;
 4. a Felhasználó önállóan, a Kezessel való egyeztetés nélkül módosította és/vagy átalakította a Terméket;
 5. a lábbeli nem a rendeltetésnek megfelelő használatából eredő mechanikus megrongálódásai (lehordzsolódás, sérülés);
 6. a lábbeli átázásából, vagy a beleizzadásból eredő elszíneződés;

 

Az a Felhasználó, amelyik nem számít fogyasztónak az 1964 április 23-i, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint, elveszíti a jelen garanciából eredő jogait, ha a Terméken:

 1. a szériaszámok, dátum jelölések és a típuscímkék a Felhasználó által eltávolításra, kicserélésre vagy megrongálásra kerültek;
 2. a plombák a Felhasználó által megrongálásra kerültek, vagy a Felhasználó beavatkozásának nyomait viselik.

 

Figyelem! A Termék mindennapos kezelésével kapcsolatos, többek között a Kezelési útmutatóból eredő műveleteket a Felhasználó saját hatáskörébe és saját költségére végzi el.

 

V. Reklamációs eljárás:

 

 1. A Termék helytelen voltának észrevételekor, a reklamáció bejelentése előtt ellenőrizze, hogy a Kezelési útmutatóban meghatározott valamennyi használati feltétel a megfelelő módon került végrehajtásra.

 

 1. Ajánlott a reklamációt haladéktalanul bejelenteni, a legjobb a Termék hibája észrevételétől számított 7 napon belül. Az a Felhasználó, amelyik nem számít fogyasztónak az 1964 április 23-i, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint, elveszíti a jelen garanciából eredő jogait, ha nem jelenti be 7 napon belül a reklamációt.

 

 1. A reklamációs bejelentés megtehető a Termék vásárlásának helyén, a garanciális szervizben, vagy írásban az alábbi címen: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

 

A Felhasználó a reklamációt a  www.dedra.plweboldalon található űrlap segítségével jelentheti be. („Garanciális reklamáció bejelentési űrlap”).

 

Az egyes országok szerviz címei a www.dedra.pl weboldalon elérhetőek. Amennyiben az adott országban nincs garanciális szervíz, a reklamációs bejelentést ajánljuk a következő címre küldeni: DEDRA-EXIM Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Lengyelország).

 

 1. A Felhasználó biztonságára való tekintettel a hibás Termék használata tilos.

 

Figyelem!!! A hibás Termék veszélyes a Felhasználó egészségére és életére.

 

 1. A garanciából eredő kötelezettségek ellátására a reklamált Terméknek a Felhasználó általi leadásának napjától számított 14 munkanapon belül kerül sor.

 

 1. A terméket reklamációra küldése előtt ajánlott megtisztítani. Ajánlott a reklamált terméket gondosan bebiztosítani a szállítási károk elkerülése érdekében (ajánlott a reklamált Terméket az eredeti csomagolásban elküldeni).

 

 1. A garanciális időszak meghosszabbításra kerül azzal az idővel, mely alatt a Felhasználó a Termék meghibásodásából eredően nem tudta az használni.

 

 1. A garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a Felhasználó eladott termékek hibáira vonatkozó kezességi szabályokból eredő jogait.

A 25 ÉVRES GARANCIA FELTÉTELEI: GARANCIAJEGY

 

Dugókulcs készlet

 

Katalógusszám:: …………………………………………..

(a továbbiakban Termék)

 

 

 

 

A termék vásárlásának dátuma: ………………………………….

 

 

Az eladó pecsétje:  …………………..

 

Dátum és az eladó aláírása:................................................

 

 

A felhasználó nyilatkozata:

 

Igazolom, hogy tájékoztatásra kerültem a garanciális feltételekről, valamint a Kezelési útmutatóban és a Garanciajegyben leírt utasítások be nem tartásából eredő következményekről. A jelen garanciális feltételekkel megismerkedtem, amit aláírásommal igazolok:

 

.........................................             ...............................................

kelt és helye                                             a Felhasználó aláírása

 

 

I. A termékért felelős:

 1. Garantőr - DEDRA EXIM sp. z o.o., székhelye Pruszków, címe: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Varsó fővárosi Körzeti Bíróság Varsóban; az Országos Bírósági Nyilvántartás XIII Gazdasági Osztálya, adószáma: 527-020-49-33, törzstőke: 100 980.00 zł.
 2. A jelen Garanciajegyben meghatározott feltételekkel a Kezes garanciát nyújt a Kezes forgalmazásából származó Termékre.
 3. A garanciából eredő felelősség kizárólagosan a Termékben a Felhasználónak való átadás pillanatában rejlő hibákra vonatkozik
 4. A garancia címén a Felhasználó jogosult a Termék díjmentes megjavítására, amennyiben a hiba a garanciális időszak során jelentkezik. A Termék megjavításának módja (a javítás módszere) a Kezes döntésétől függ. Amennyiben a Kezes megállapítása szerint ni lehetőség a megjavításra, a Kezes fenntartja magának a jogot a hibás alkatrész vagy az egész Termék hibátlanra cseréléséhez, a Termék árának csökkentéséhez, vagy a szerződéstől történő elálláshoz.
 5. Azzal a Felhasználóval szemben, amelyik nem számít fogyasztónak az 1964 április 23-i, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint, a Kezes jelen garanciából eredő és/vagy a garancia megkötésével és teljesítésével kapcsolatos kártérítési felelőssége, a jogi címtől függetlenül, a hibás Termék értékének összegére korlátozódik.

 

II. Garanciális időszak:

III. A garancia alkalmazásának feltételei:

 1. A Felhasználó felmutatja a Termék kitöltött Garanciajegyét és valószínűsíti a Termék vásárlásának körülményeit, pl. felmutatva a pénztár blokkot, számlát, stb. A reklamáció hatékony lebonyolításának érdekében a Felhasználó együtt adja le a Kezelési útmutatóban leírt reklamált Terméket a Garantőr székhelyén.
 2. A Felhasználó betartja a Kezelési útmutatóban és a Garanciajegyen feltüntetett utasításokat.
 3. A garancia csak a Magyar Köztársaság és az EU területén érvényes.

 

IV. A garancia nem terjed ki a Termék következő okokból keletkező meghibásodásaira:

 1. A Felhasználó nem tartotta be a Kezelési útmutatóban meghatározott, különösen a megfelelő használatra vonatkozó feltételeket (a szerszámok túlterhelése, a manuális munkákhoz rendeltetett dugókulcsok ütő szerszámokkal való használata);
 2. a Felhasználó a Kezelési útmutatónak nem megfelelő tisztító és karbantartó szereket alkalmazott;
 3. A Felhasználó nem megfelelő módon tárolja és szállítja a Terméket (a tárolási körülményeknek minimalizálniuk kell a légköri viszonyok kihatását a korrózió jelenségére, nem szavad a dugókulcsokat nedves helyen, a védőrétegre károsan ható környezetben tárolni, korróziótól védő készítményeket használjon;
 4. a Felhasználó önállóan, a Kezessel való egyeztetés nélkül módosította és/vagy átalakította a Terméket;
 5. a Felhasználó a Kezelési útmutatónak nem megfelelő üzemeltetési anyagokat használt a Termékhez.

 

Az a Felhasználó, amelyik nem számít fogyasztónak az 1964 április 23-i, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint, elveszíti a jelen garanciából eredő jogait, ha a Terméken:

 1. a szériaszámok, dátum jelölések és a típuscímkék a Felhasználó által eltávolításra, kicserélésre vagy megrongálásra kerültek;
 2. a plombák a Felhasználó által megrongálásra kerültek, vagy a Felhasználó beavatkozásának nyomait viselik.

 

Figyelem! A Termék mindennapos kezelésével kapcsolatos, többek között a Kezelési útmutatóból eredő műveleteket a Felhasználó saját hatáskörébe és saját költségére végzi el.

 

V. Reklamációs eljárás:

 

 1. A Termék helytelen voltának észrevételekor, a reklamáció bejelentése előtt ellenőrizze, hogy a Kezelési útmutatóban meghatározott valamennyi használati feltétel a megfelelő módon került végrehajtásra.

 

 1. Ajánlott a reklamációt haladéktalanul bejelenteni, a legjobb a Termék hibája észrevételétől számított 7 napon belül. Az a Felhasználó, amelyik nem számít fogyasztónak az 1964 április 23-i, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint, elveszíti a jelen garanciából eredő jogait, ha nem jelenti be 7 napon belül a reklamációt.

 

 1. A reklamációs bejelentés megtehető a Termék vásárlásának helyén, a garanciális szervizben, vagy írásban az alábbi címen: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

 

 

A Felhasználó a reklamációt a  www.dedra.plweboldalon található űrlap segítségével jelentheti be.  („Garanciális reklamáció bejelentési űrlap”)- Műszaki Támogatás\Garanciák fül.

Az egyes országok szerviz címei a www.dedra.pl weboldalon elérhetőek. Amennyiben az adott országban nincs garanciális szervíz, a reklamációs bejelentést ajánljuk a következő címre küldeni: DEDRA-EXIM Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Lengyelország).

 

 1. A Felhasználó biztonságára való tekintettel a hibás Termék használata tilos.

 

Figyelem!!! A hibás Termék veszélyes a Felhasználó egészségére és életére.

 

 1. A garanciából eredő kötelezettségek ellátására a reklamált Terméknek a Felhasználó általi leadásának napjától számított 14 munkanapon belül kerül sor.

 

 1. A terméket reklamációra küldése előtt ajánlott megtisztítani. Ajánlott a reklamált terméket gondosan bebiztosítani a szállítási károk elkerülése érdekében (ajánlott a reklamált Terméket az eredeti csomagolásban elküldeni).

 

 1. A garanciális időszak meghosszabbításra kerül azzal az idővel, mely alatt a Felhasználó a Termék meghibásodásából eredően nem tudta az használni.

 

 1. A garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a Felhasználó eladott termékek hibáira vonatkozó kezességi szabályokból eredő jogait.

DOKUMENTUMOK LETÖLTÉSE

Reklamációs formula a dugókulcsokhoz


A DEDRA MEGHOSSZABBÍTJA A KERESKEDELMI GARANCIÁT 24 HÓNAPRA.

A cég működésének kezdetétől fogva célunk biztosítani a vásárolt gépekre és berendezésekre a lehető legmagasabb szintű értékesítés utáni szolgáltatást.
Ebből kifolyólag, elébe menve Ügyfeleink szükségleteinek és elvárásainak tájékoztatjuk, hogy 2016 január 2-től kezdve a Dedra Exim sp. z o.o.
meghosszabbítja a kereskedelmi garanciális időszakot 24 hónapra az elektromos árammal, sűrített levegővel, benzinnel, gázolajjal és gázzal táplált berendezésekre és gépekre.
A 24 hónapra meghosszabbított garancia vonatkozik a - pénztári bizonylat vagy ÁFÁ-s számla szerint - 2016 január 2 után a végfelhasználók számára értékesített fenti gépekre és berendezésekre, függetlenül az áruhoz csatolt írásos garancián szereplő garanciális időtől.


A 30-éves jótállás igénybevételéhez kérjük, regisztráljon és töltse ki a következő adatokat