GARANCIÁK


 

1. Garantáljuk a termék megfelelő működését, a Használati Utasításban leírt műszaki-felhasználói feltételek szerint. A jelen dokumentumban látható vásárlási dátumtól számított 24 hónapos garanciát vállalunk. A garancia a Magyar Köztársaság és az EU egész területén érvényes. A reklamációt a garancia ideje alatt írásban kell bejelenteni.
2. A garanciát vállaló kötelességeit az értékesítési hely teljesíti.
3. A jelen garancia a hibás anyagokból, helytelen összeszerelésből, hibás kivitelezésből eredő meghibásodásra vonatkozik.
4. A garanciális időszakban feltárt hibákat a DEDRA-EXIM a felek által egyeztetett határidőben elhárítja.
5. A terméket el kell juttatni az értékesítés helyére. A reklamáció elbírálásának felétele a következők bemutatása:
- megfelelően kitöltött Garanciajegy,
- vételi bizonylat (esetlegesen másolata), melynek dátuma a Garanciajeggyel megegyezik,
6. A garancia nem terjed ki a következő okokból keletkező meghibásodásokra:
- a rendeltetésnek és a Használati Utasításnak nem megfelelő használat,
- a barkácsolóknak szánt berendezések professzionális célú használata
- a berendezés túlterhelése, ami a motor és a mechanikus váltómű sérüléséhez vezetnek,
- az arra fel nem jogosított személy általi javítás,
- a szerkezet módosítása,
- külső erők és tényezők által eredményezett mechanikai, fizikai, vegyi sérülések,
- nem megfelelő alkatrészek vagy egysége beszerelése, nem megfelelő kenőanyag, olaj, konzerválószer alkalmazása
7. A garancia nem vonatkozik az üzemeltetés során természetes módon elhasználódó alkatrészekre: olvadóbiztosító, elektrografit kefék, ékszíjak, markolatok, akkumulátorok, villamos szerszámok munkavégző szerszáma (korongfűrész, fúró, köszörű, stb.).
8. A berendezés adattáblájának olvashatónak kell lennie. A reklamált berendezést gondosan le kell védeni a szállítási sérülésekkel szemben. Lehetőség szerint eredeti csomagolásban kell leszállítani.
9. A értékesített termékre nyújtott garancia nem köti ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a vevőnek a termék szerződésnek való nem megfelelőségével kapcsolatos jogait.


A DEDRA MEGHOSSZABBÍTJA A KERESKEDELMI GARANCIÁT 24 HÓNAPRA.

A cég működésének kezdetétől fogva célunk biztosítani a vásárolt gépekre és berendezésekre a lehető legmagasabb szintű értékesítés utáni szolgáltatást.
Ebből kifolyólag, elébe menve Ügyfeleink szükségleteinek és elvárásainak tájékoztatjuk, hogy 2016 január 2-től kezdve a Dedra Exim sp. z o.o.
meghosszabbítja a kereskedelmi garanciális időszakot 24 hónapra az elektromos árammal, sűrített levegővel, benzinnel, gázolajjal és gázzal táplált berendezésekre és gépekre.
A 24 hónapra meghosszabbított garancia vonatkozik a - pénztári bizonylat vagy ÁFÁ-s számla szerint - 2016 január 2 után a végfelhasználók számára értékesített fenti gépekre és berendezésekre, függetlenül az áruhoz csatolt írásos garancián szereplő garanciális időtől.


Garanciajegy

 

DEDRA EXIM Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 tel: (+48 / 22) 73-83-777 fax: (+48 / 22) 73-83-779 http://www.dedra.pl
e-mail: info@dedra.pl


Az eladó pecsétje:

Katalógusszám:
Név:
Szériaszám: .............................................
Dátum és aláírás ................................................

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

1. A vevőnek kiadott garancia és a cipő együtt képezik a reklamáció alapját. A DEDRA EXIM biztosítja a fogyasztót a megvásárolt cipő jó minőségéről, azzal a feltétellel, hogy a fogyasztó betartja a használati útmutatóban leírt, megfelelő cipő használati szabályokat.
2. A garanciális időszak a cipő Vásárlónak történő kiadásától számított 24 hónap, valamint a Lengyel Köztársaság és az Európai Unió területén érvényes.
3. A garancia kizárólagosan az értékesített cipőből eredő (abban rejlő) meghibásodásokra vonatkozik. Amennyiben a cipő megjavítása nem lehetséges, a garanciaálló vállalja, hogy a terméket újra cseréli k.
4. A cipő hibájának azok a hibák kerülnek elismerésre, melyek:
-csökkentik használhatóságát
-nem teszik lehetővé a cipő rendeltetésszerű használatát.
5. A vevő köteles a feltárt hibát az észrevételtől számított 14 napon belül bejelenteni, a jelen garanciából eredő jogosultságok kizárásának kikötésével.
6. Nem képezik a cipő reklamációjának tárgyát a vételkor látható hibák, valamint:

  • a cipő nem megfelelő, nem elegendő vagy hibás karbantartásából, vagy annak elmulasztásából eredő hibák,
  • a cipő nem megfelelő illesztése,
  • a mechanikus megrongálódás (lehordzsolódás, sérülés), beleértve a cipő nem a rendeltetésnek megfelelő használatából eredő megrongálódásokat,
  • az átázásból, vagy izzadásból eredő elszíneződés,
  • a cipő használat során bekövetkező természetes elhasználódása, stb.,
  • a termékhez mellékelt használati útmutatóban leírt, megfelelő használati szabályok betartásának elmulasztásából eredő megrongálódások.

7. A reklamációt a cipő vásárlásának helyén kell bejelenteni. A reklamáció elfogadásának alapja, hogy az áru komplett, tiszta, szennyeződés nélküli, a higiéniai szabályokat betartó állapotban, a garanciajeggyel és az ahhoz csatolt vásárlási nyugtával és a gondosan kitöltött reklamációs űrlappal együtt kerül benyújtásra.
8. A garanciaálló vállalja reklamáció elbírálását a meghibásodásnak a termék vásárlás helyén való bejelentésétől és a cipőnek a garanciában megadott címre, a vagy garancia kiadásakor a termék kiadási helyére saját költségen történő leszállításától számított, legkésőbb 14 napon belül.

A jelen garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a vevő eladott termékek hibáira vonatkozó kezességi szabályokból eredő jogait.

A Vevő Nyilatkozata
A garanciális feltételekkel megismerkedtem, amit aláírásommal igazolok:


                                          .........................................                    ...............................................
                                 kelt és helye                                              a vevő aláírása


A 25 ÉVRE NYÚJTOTT GARANCIA FELTÉTELEI:

1. Gyártó, DEDRA EXIM Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8, a továbbiakban Garanciavállaló,
garantálja a DEDRA márkájú dugókulcs készletek kimagasló minőségét.. A garancia a feltárt rejtett
anyaghibákból, vagy a gyártási hibákból eredő meghibásodásokra vonatkozik. A garancia a kulcsok
rendeltetésnek megfelelő használatának feltételével érvényes, valamint nem vonatkozik használat
során bekövetkező természetes elhasználódásra.
2. A garanciavállaló a Lengyel Köztársaság és az EU területén vásárolt szerszámokra vonatkozik.
3. Kulcskészlet, pl. dugókulcsok esetén, a garancia kizárólagosan a készlet azon alkatrészére
vonatkozik, melyben a hiba feltárásra került, hacsak nem a hiba készlet valamennyi alkatrészén
fellelhető.
4. A garanciális időszakban feltárt hibák a reklamált szerszámnak a Garanciavállaló székhelyére
szállításától számított 14 munkanapon belül kerülnek elhárításra.
5. A reklamáció elismerése esetén a Garanciavállaló kilátásba helyezi a garanciának az áru
kicserélésével történő érvényesítését.
6. A készlet vevője szállítja le és veszi át a reklamált terméket közvetlenül annál az eladónál, ahol a
vásárlás történt. A vevő köteles a reklamált termékhez csatolni a vételi bizonylatot, valamint a
kitöltött „ÁRU REKLAMÁCIÓJA A 25 ÉVES GARANCIA KERETÉBEN NYOMTATVÁNYT“. A nyomtatvány
a www.dedra.pl weboldalon elérhető.
7. A garancia irat (amennyiben létezik) akkor érvényes, ha tartalmazza az értékesített szerszámmal
kapcsolatos bejegyzéseket, valamint az eladó pecsétjét.
8. A Garanciavállaló nem vállal felelősséget a nem a rendeltetésnek, vagy a Garanciavállaló által
meghatározott üzemeltetési feltételeknek nem megfelelő használatból, különösképpen a szerkezeti
átalakításból, a vásárló, vagy harmadik személy általi javításból eredő vagyoni vagy egészségi
károkért,
9. A jelen garancia alapján a Garanciavállaló felelőssége megszűnik a vásárolt termék használatából,
a vagy annak használhatatlanságából fakadó közvetlen és közvetett károkért.
10. A fenti garancia rendelkezéseivel kapcsolatos vitás kérdések elbírálásában a Garanciavállaló
székhelye szerint illetékes bíróság az illetékes.
11. A jelen garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a vevő eladott termékek
hibáira vonatkozó, a Polgári Törvénykönyv kezességi szabályokból eredő jogait (Lengyel Közlöny,
1964.év, 16.sz. 93.poz. a későbbi változásokkal). A vitás kérdésekben a Garanciavállaló székhelye
szerint illetékes bíróság dönt.


A GARANCIA NEM TERJED KI A KÖVETKEZŐKRE:

1. A rendeltetésnek nem megfelelő használatra, különösképpen a szerszámok túlzott terhelésére, a
manuális munkákhoz rendeltetett dugókulcsok ütő szerszámokkal való használatára;
2. A leszállított áru nem rendelkezik garanciával, vagy a reklamációs nyomtatvány nem került
kitöltésre, hiányzik a garanciajegy vagy a pénztári bizonylat.
3. Nem megfelelő tárolás, vagy helytelen karbantartás (a tárolási körülményeknek minimalizálnia
kell a tárolási körülmények kihatását a korrózió jelenségére). Ne tárolja a dugókulcsokat
nedvességben, a védőrétegre előnytelenül kiható környezetben ;
4. A szerszám anyaghibájától, vagy gyártási hibájától eltérő egyéb hiba feltárása;
5. A külső tényezők általi mechanikus, termikus, vagy vegyi sérülésekre, vonatkozik ez a bőröndre is;
6. A termék műszaki paramétereivel kapcsolatos követelések, amennyiben azok megfelelnek a
gyártó által megadott adatoknak.
7. A csavarozó és csavarhúzó hegyekre, amennyiben a sérülés a természetes elhasználódás
eredménye.
8. A lekerekített külső szélű vagy ütögetések látható (lepattogzás, karcolás, benyomódás) jeleit
viselő normál és Bit dugókulcsfejekre, melyek világosan utalnak azok ütvecsavarozóval vagy egyéb
mechanikus meghajtással való használatára.
9. A kicsorbult, mélyedésekkel és sérülésekkel rendelkező kulcsokra, melyek világosan utalnak
kalapács vagy egyéb nem megfelelő szerszám használatára.
10. A racsnis kulcsok reteszére, amennyiben a sérülés a természetes elhasználódás eredménye.
11. Közvetlenül vagy közvetve külső események, pl. árvíz, tűz, villámcsapás és egyéb esemény
hatására bekövetkező sérülések.

DOKUMENTUMOK LETÖLTÉSE

Reklamációs formula a dugókulcsokhoz