AktualitásokKomunikat dot. wycofania zestawów dekarskich i lutowniczych!

08.06.2017

W związku z odnotowaniem jednostkowych przypadków utraty własności użytkowych węży gazowych, co może stanowić potencjalne zagrożenie dla użytkownika, prosimy o zwrot wszystkich zestawów dekarskich oraz do lutowania gazowego, modele 31B005, 31B010, 31B011, 31B021, 31B022, 31B024. Zestawy należy odesłać do siedziby głównej Dedra-Exim Sp. z o.o. w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków. Na odesłane produkty zostaną wystawione faktury korygujące.